Trenerzy i pośrednicy językowi

Na giełdzie udostępniane są profile pośredników językowych i trenerów pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mogą pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania młodzieży lub innego projektu.

Profil na giełdzie może założyć każdy, kto w ramach stałego zatrudnienia lub wykonywania wolnego zawodu, regularnie pracuje jako trener i/lub pośrednik językowy i nie działa w sprzeczności z misją i wizją PNWM.

Zakładanie profilu: Proszę się zarejestrować, wypełnić profil w jednym języku i wysłać go do potwierdzenia przez administratora. Po potwierdzeniu profil pojawia się w danej wersji językowej giełdy.

Aby mieć profil również w drugiej domenie (niemieckiej), prosimy po potwierdzeniu pierwszego profilu przez administratora przełączyć język strony, zalogować się ponownie tym samym login-em, wypełnić profil w drugim języku i zgłosić go ponownie administratorowi do potwierdzenia

Ani PNWM, ani instytucje, od których dana osoba otrzymała podstawowe wykształcenie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jej działalność. Prosimy również, aby wszystkie ustalenia zostały uzgadniane bezpośrednio.Wyszukiwarka:Organizacje szkolące trenerów lub pośredników językowych: