PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

Od warsztatów teatralnych po mecze hokeja

PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

Historia

17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla.

3 miliony młodych ludzi

Od początku swej działalności PNWM dofinansowała już ponad 75 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 3 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje blisko 3 tys. programów, w których uczestniczy około 100 tys. młodych Polaków i Niemców.

PNWM pod patronatem prezydentów

Wkład polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w dobrosąsiedzką współpracę i integrację europejską spotkał się z uznaniem ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Fanka-Waltera Steinmeiera, którzy objęli PNWM wspólnym patronatem honorowym.