Zespół

Zarząd


Małgorzata Bochwic-Ivanovska

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Stefan Mehrens

Asystent zarządu

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

Kierowniczka referatu Public Relations

Media Relations / Redakcja stron www
(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

Kierowniczka referatu Public Relations

Media Relations / Redakcja stron www
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Obszar przygraniczny
Program #2amongmillions

Mathias Hankel

Inicjatywa „Austausch macht Schule”

Ewa Chmielewska

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”
Nowe partnerstwa

Aleksandra Motyka

czasowo nieobecna

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Anna Graczyk

Kierowniczka referatu wspierania

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Elisabeth Ritter

Projekty trójstronne z Ukrainą oraz innymi krajami Partnerstwa Wschodniego

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”
Program #2amongmillions

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Praktyki zawodowe i hospitacje

Charlotte Popiela

czasowo nieobecna

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Agnieszka Budek

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

(biuro w Warszawie)

Dorota Frassek

PNWMonline, szkolenia na zamówienie

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Barbara Romanowska

(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

czasowo nieobecna

Koordynatorzy projektów


Izabela Babut

Referat Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży

Program Erasmus+
(biuro w Poczdamie)

Wolontariusze i praktykanci


Vanessa Vitale

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Klaudia Polak

Public Relations

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Filip Wróbel

Wolontariusz

(biuro w Poczdamie)

Lena Pracka

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Constanze Seehafer

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Maja Kiedrowska

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży
(biuro w Poczdamie)