Zespół

Zarząd


Ewa Nocoń

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Anna Plewa

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aleksandra Motyka

Nowe partnerstwa

Mathias Hankel

Projekty online

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Współpraca z placówkami kształceniowymi

Anna Graczyk

Obszar przygraniczny

Wymiana młodzieży lokalnie

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce Animacja językowa

Program #2amongmillions

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Julia Stelniec

Wnioski pojedyncze na projekty w Niemczech

Program #2amongmillions

Anna Łysiak

Czasowo nieobecna

Dominik Mosiczuk

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją (zastępstwo)

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

PNWM online

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

Czasowo nieobecna

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Wolontariusze i praktykanci


Isabell Edling

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Maurycy Przyrowski

Public Relations

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Karolina Bala

Praktykantka

(biuro w Warszawie)

Michał Piasek

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży / Portal TRIYOU

(biuro w Poczdamie)

Adrianna Wojtkowiak

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Ida Buchner

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Charlotte Popiela

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Angelika Dziaduszewski

Praktykantka

(biuro w Poczdamie)