Zespół

Zarząd


Ewa Nocoń

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Julia Malinowski

Asystentka zarządu

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Obszar przygraniczny

Mathias Hankel

Projekty online

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aleksandra Motyka

czasowo nieobecna

Dominik Mosiczuk

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”
Nowe partnerstwa

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Anna Graczyk

Obszar przygraniczny

Wymiana młodzieży lokalnie

Dorota Bastos

czasowo nieobecna

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce Animacja językowa

Program #2amongmillions

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Julia Stelniec

Wnioski pojedyncze na projekty w Niemczech

Program #2amongmillions

Anna Antonina Łysiak

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Agnieszka Budek

Asystencja projektowa (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

PNWM online

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

Czasowo nieobecna

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Wolontariusze i praktykanci


Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Karolina Bala

Praktykantka

(biuro w Warszawie)

Michał Piasek

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży / Portal TRIYOU

(biuro w Poczdamie)

Benjamin Vogel

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Zofia Keszka

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Charlotte Popiela

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)