Zespół

Zarząd


Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Stefan Mehrens

Asystent zarządu

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

Kierowniczka referatu Public Relations

Media Relations / Redakcja stron www
(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

Kierowniczka referatu Public Relations

Media Relations / Redakcja stron www
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Mathias Hankel

Inicjatywa „Austausch macht Schule”

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aleksandra Motyka

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”
Nowe partnerstwa

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Anna Graczyk

Kierowniczka referatu wspierania

Obszar przygraniczny
Wymiana młodzieży lokalnie

Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Elisabeth Ritter

Projekty trójstronne z Ukrainą oraz innymi krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Charlotte Popiela

Projekty trójstronne z Ukrainą oraz innymi krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”
Program #2amongmillions

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Damian Wnęk

Wnioski pojedyncze na projekty w Niemczech

Spotkania młodzieży o charakterze sportowym

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Dominik Mosiczuk

Szkolenia na zamówienie
Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

(biuro w Warszawie)

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Agnieszka Budek

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

(biuro w Warszawie)

Dorota Frassek

PNWM online

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Zatylna

czasowo nieobecna

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

czasowo nieobecna

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Wolontariusze i praktykanci


Kirill Kappes

Wolontariusz

(biuro w Warszawie)

Maria Góras

Praktykantka

Public Relations (biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Ludmiła Zakrzewska

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Constanze Seehafer

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Trojnara

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Maja Kiedrowska

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży
(biuro w Poczdamie)