Zespół

Zarząd


Małgorzata Bochwic-Ivanovska

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Anna Piwowarczyk

Asystentka zarządu

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Rożnowska

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

Kierowniczka referatu Public Relations
Media Relations

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe / Redakcja stron www

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

Kierowniczka referatu Public Relations

Media Relations / Redakcja stron www
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe / Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne
Inicjatywa "Szkoła żyje wymianą"

Ewa Chmielewska

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”
Nowe partnerstwa

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Obszar przygraniczny
Program #2amongmillions

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Jerzy Węgrzynowski

Partnerstwa szkolne

Nowe partnerstwa

Mathias Hankel

czasowo nieobecny

Aleksandra Motyka

czasowo nieobecna

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Anna Graczyk

Kierowniczka referatu wspierania

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Praktyki zawodowe i hospitacje

Elisabeth Ritter

Projekty trójstronne z Ukrainą oraz innymi krajami Partnerstwa Wschodniego

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”
Program #2amongmillions

Charlotte Popiela

czasowo nieobecna

Koordynacja projektów własnych PNWM


Magdalena Zatylna

Kierowniczka działu koordynacji

(biuro w Poczdamie)

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Stefan Mehrens

Partnerstwa samorządowe

(biuro w Warszawie)

Agnieszka Budek

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Dorota Frassek

PNWMonline, szkolenia na zamówienie

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Maria Albers

czasowo nieobecna

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Barbara Romanowska

(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

czasowo nieobecna

Koordynatorzy projektów


Izabela Babut

Referat Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży

Program Erasmus+
(biuro w Poczdamie)

Wolontariusze i praktykanci


Jakob Schupp

Wolontariusz

(biuro Warszawa)

Vanessa Vitale

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Klaudia Polak

Public Relations

(biuro w Warszawie)

Lena Hilscher

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Filip Wróbel

Wolontariusz

(biuro w Poczdamie)

Stefan Geisler

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Maja Kiedrowska

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży
(biuro w Poczdamie)