Zespół

Zarząd


Dariusz Pawłoś

Dyrektor zarządzający

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Rożnowska

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Obszar przygraniczny

Mathias Hankel

czasowo nieobecny

Aleksandra Motyka

czasowo nieobecna

Dominik Mosiczuk

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”
Nowe partnerstwa

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Anna Graczyk

Obszar przygraniczny

Wymiana młodzieży lokalnie

Dorota Bastos

czasowo nieobecna

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce
i Niemczech
Animacja językowa

Program #2amongmillions

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Charlotte Popiela

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

PNWM online

Agnieszka Budek

Asystencja projektowa (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Wolontariusze i praktykanci


Maren Bassier

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Karolina Bala

Praktykantka

(biuro w Warszawie)

Michał Piasek

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży / Portal TRIYOU

(biuro w Poczdamie)

Vanda Martinic

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Maja Kiedrowska

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Karolina Wiciak

Praktykantka / Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Trojnara

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Benjamin Vogel

Public Relations

(biuro w Poczdamie)