Zespół

Zarząd


Ewa Nocoń

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Mathias Hankel

Asystent zarządu

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Jonas Butkiewicz

(biuro w Poczdamie)

Maurycy Przyrowski

(biuro w Warszawie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Saskia Herklotz

Projekty inkluzyjne

Inicjatywa „Austausch macht Schule”

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aleksandra Motyka

Nowe partnerstwa

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Dominik Mosiczuk

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Karolina Bala

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Współpraca z placówkami kształceniowymi

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Anna Łysiak

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce Animacja językowa

Program #2amongmillions

Julia Stelniec

Wnioski pojedyncze na projekty w Niemczech

Program #2amongmillions

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Michał Piasek

Charlotte Popiela

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji

(biuro w Poczdamie)

Anna Lechowicz

(biuro w Warszawie)

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Jakub Masztakowski

(biuro w Warszawie)

Administracja


Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Ute Abied

Czasowo nieobecna

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Rożnowska

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)