Zespół

Zarząd


Ewa Nocoń

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Mathias Hankel

Asystent zarządu

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Jonas Butkiewicz

(biuro w Poczdamie)

Maurycy Przyrowski

(biuro w Warszawie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Saskia Herklotz

Dni pracy: poniedziałek-czwartek

Elisabeth Ritter

Dni pracy: poniedziałek-czwartek

Dominik Mosiczuk

Specjalista ds. projektu
„Szkoła żyje wymianą”

Karolina Bala

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji

(biuro w Poczdamie)

Anna Lechowicz

(biuro w Warszawie)

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Łukasz Warzitz

Wolontariusz

(biuro w Warszawie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Marcin Wierzbowski

Wolontariusz

(biuro w Poczdamie)

Ilse Kuschel

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Jakub Masztakowski

(biuro w Warszawie)

Administracja


Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Ute Abied

Czasowo nieobecna

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Katarzyna Rożnowska

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)