Zespół

Zarząd


Dariusz Pawłoś

Dyrektor zarządzający

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Stefan Mehrens

Asystent zarządu

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Obszar przygraniczny

Mathias Hankel

czasowo nieobecny

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Dominik Mosiczuk

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”
Nowe partnerstwa

Aleksandra Motyka

czasowo nieobecna

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Anna Graczyk

Obszar przygraniczny

Wymiana młodzieży lokalnie

Dorota Bastos

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce
i Niemczech
Animacja językowa

Program #2amongmillions

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Charlotte Popiela

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego lub z Rosją

Damian Wnęk

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce
i Niemczech

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Agnieszka Budek

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

PNWM online

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Anna Plewa

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

(biuro w Poczdamie)

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Wolontariusze i praktykanci


Maren Bassier

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Karolina Bala

Praktykantka

(biuro w Warszawie)

Constanze Seehafer

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Michał Piasek

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży / Portal TRIYOU

(biuro w Poczdamie)

Maja Kiedrowska

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Magdalena Trojnara

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)