Zespół

Zarząd


Ewa Nocoń

Dyrektor zarządzająca

(biuro w Warszawie)

Stephan Erb

Dyrektor zarządzający

(biuro w Poczdamie)

Anna Plewa

Asystentka zarządu

(biuro w Poczdamie)

Public Relations


Aleksandra Milewska-Czachur

PR Manager
Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Patrycja Pietrzak-Walas

Media społecznościowe

(biuro w Warszawie)

Anke Papenbrock

PR Manager

Redakcja stron internetowych
(biuro w Poczdamie)

Jessica Rode

Media społecznościowe
Administracja

(biuro w Poczdamie)

Anja Schmidt

Redakcja INFO

(biuro w Poczdamie)

Referat wspierania wymiany szkolnej


Jarosław Brodowski

Kierownik referatu wspierania

Projekty trójstronne

Dominika Gaik

Projekty zawodowe

Piotr Kwiatkowski

Edukacja historyczna i obywatelska

Program „Zachować pamięć”

Aleksandra Motyka

Nowe partnerstwa

Mathias Hankel

Projekty online

Elisabeth Ritter

Projekty STE(A)M

Program „Eksperyment Wymiana”

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży


Thomas Hetzer

Kierownik referatu wspierania

Anna Graczyk

Obszar przygraniczny

Wymiana młodzieży lokalnie

Dorota Bastos

Czasowo nieobecna

Małgorzata Schmidt

Wnioski pojedyncze na projekty w Polsce Animacja językowa

Program #2amongmillions

Izabela Stapf

Koordynacja kontroli

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Aneta Koppernock

Program „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”

Julia Stelniec

Wnioski pojedyncze na projekty w Niemczech

Program #2amongmillions

Anna Łysiak

Czasowo nieobecna

Dominik Mosiczuk

Projekty trójstronne z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją (zastępstwo)

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Koordynacja projektów własnych PNWM


Maria Albers

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Warszawie)

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie

Anna Lechowicz

Publikacje

(biuro w Warszawie)

Magdalena Zatylna

Kierowniczka referatu koordynacji (biuro w Poczdamie)

PNWM online

Michael Teffel

Fundraising

(biuro w Poczdamie)

Karin Schlecht

(biuro w Poczdamie)

Administracja


Katarzyna Paluszkiewicz-Soloch

(biuro w Warszawie)

Katarzyna Rożnowska

(biuro w Warszawie)

Krzysztof Oblamski

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Warszawie)

Rita Wolf

Kierowniczka działu administracji

(biuro w Poczdamie)

Dorota Frassek

(biuro w Poczdamie)

Ute Abied

Czasowo nieobecna

Adam Frassek

Informatyk

(biuro w Poczdamie)

Andreas Scheil

Pracownik techniczny

Wysyłka publikacji
(biuro w Poczdamie)

Koordynatorzy projektów


Magdalena Stojer-Brudnicka

Redakcja stron internetowych

(biuro w Warszawie)

Wolontariusze i praktykanci


Isabell Edling

Wolontariuszka

(biuro w Warszawie)

Maurycy Przyrowski

Public Relations

(biuro w Warszawie)

Jakub Masztakowski

Koordynacja projektów własnych PNWM

(biuro w Warszawie)

Karolina Bala

Praktykantka

(biuro w Warszawie)

Michał Piasek

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży / Portal TRIYOU

(biuro w Poczdamie)

Adrianna Wojtkowiak

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Ida Buchner

Wolontariuszka

(biuro w Poczdamie)

Benjamin Vogel

Public Relations

(biuro w Poczdamie)

Charlotte Popiela

Referat wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży

(biuro w Poczdamie)

Angelika Dziaduszewski

Praktykantka

(biuro w Poczdamie)