Małe projekty 4×3

Rozwiń wszystko

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!”

Jak to działa?

Czy PNWM może dofinansować wspólny występ z udziałem młodzieży z obu krajów na miejskim festynie? Lub film o wymianie zespołów piłkarskich? A może publikację o jubileuszu polsko-niemieckiego lub trójstronnego partnerstwa? Tak! „4×3 prosta sprawa!” umożliwia wspieranie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i których nie można rozliczyć według stawek dofinansowania PNWM. Zależy nam, aby te i podobne „produkty” dotarły do szerszego grona odbiorców niż tylko uczestniczki i uczestnicy projektu.

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 złotych przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu w wysokości minimum 10%.

Obowiązują aktualne „Wytyczne Wspierania PNWM”.

Jak złożyć wniosek?

Wnioskowanie odbywa się poprzez portal OASE. W zakładce „rodzaj projektu” wystarczy wybrać opcję „4×3 – prosta sprawa!”. Należy przedstawić:

  • krótki opis projektu, cel i grupa docelowa, bezpośrednie odniesienie projektu do wymiany młodzieży;
  • wyjaśnienie, w jaki sposób projekt popularyzuje ideę polsko-niemieckiej lub trójstronnej wymiany młodzieży i na czym polega jego przydatność dla wymiany;
  • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

Pozostałe szczegóły znajdują się w plikach w prawej kolumnie strony.

Program wsparcia dla Saksonii „Dziecko spotyka Kind“

W oparciu o formułę dotacji „4×3 – prosta sprawa!” razem z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich z Görlitz (Sächsischee Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, LaNa) przygotowaliśmy program wsparcia „Dziecko spotyka Kind”. W jego ramach saksońskie przedszkola, centra rodzinne i inicjatywy rodzicielskie mogą ubiegać się o dotację do transgranicznych projektów w obszarze przedszkolnym.

Przedmiot wsparcia:

  • projekty, które umożliwiają regularne i trwałe spotkania dzieci z Polski i z Niemiec;
  • wymiana fachowa: transgraniczna wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze polskich i niemieckich pedagogów przedszkolnych;
  • projekty promujące kulturę i język kraju sąsiedzkiego (mające charakter spotkana dzieci z Polski i z Niemiec);
  • „produkty” spotkań dzieci, które popularyzują ideę wymiany dzieci i docierają do kręgu odbiorców wyraźnie wykraczającego poza krąg osób zaangażowanych w sam projekt (np. publikacje, wystawy, gry wspierające dwujęzyczność, koncerty).

Od 2017 roku działania te koordynuje i wspiera Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.