Spotkania młodzieży

Rozwiń wszystko

Podział kompetencji PNWM we wspieraniu spotkań młodzieży

W procedurze wspierania PNWM  rozróżniamy dwa obszary: wymianę szkolną oraz pozaszkolną wymianę młodzieży. Kryteria tego podziału podane są w kolejnych zakładkach.

W zależności od tego, do którego z tych obszarów zalicza się Państwa projekt, prosimy o kontakt z Referatem wspierania wymiany pozaszkolnej w biurze poczdamskim lub też z Referatem wspierania wymiany szkolnej w biurze warszawskim.

Czym jest szkolna wymiana młodzieży?

Z wymianą szkolną mamy do czynienia, gdy niemiecki partner jest szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele – w roli współorganizatorów lub opiekunów – oddelegowani do tego zadania przez szkołę.

Dotujemy projekty wszystkich rodzajów szkół, również szkół zawodowych czy specjalnych.

Czym jest pozaszkolna wymiana młodzieży?

Projekt jest uznawany za wymianę pozaszkolną, jeśli organizatorem spotkania młodzieży po stronie niemieckiej jest stowarzyszenie, instytucja publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie polskiej może to być także szkoła.

Kryteria uzyskania dofinansowania

Obowiązują aktualne Wytyczne Wspierania PNWM.

Formalne:

 • Uczestnicy są w wieku od 12 do 26 lat (w uzasadnionych przypadkach dopuszczamy udział młodszych osób);
 • Projekt wymiany obejmuje min. 4 i maks. 28 dni wspólnie realizowanego programu;
 • Liczba uczestników jest zrównoważona, czyli w spotkaniu bierze udział mniej więcej tyle samo osób z Polski i Niemiec;
 • Liczba opiekunów jest adekwatna do wielkości grupy;
 • Wniosek należy złożyć najpóźniej na trzy miesiące przed datą rozpoczęcia projektu.
 • Planując wspólne projekty, należy uwzględniać rewizyty w kraju partnera w taki sposób, by liczba projektów odbywających się w Polsce i Niemczech była zrównoważona.

Merytoryczne:

 • Projekt jest realizowany na zasadzie partnerstwa: wspólnie planują Państwo przebieg spotkania, wspólnie składają wniosek i rozliczenie;
 • Koncepcja programu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, jak również zachęca do konfrontacji z krajem sąsiada – z historią, kulturą, ale i życiem codziennym;
 • Młodzież uczestniczy w tworzeniu projektu, zgłaszając swoje pomysły i potrzeby;
 • Młodzież z obu krajów wspólnie realizuje punkty programu;
 • Spotkanie nie może mieć charakteru czysto turystycznego;
 • Jako organizator mają Państwo swobodę doboru treści wymiany. Dofinansujemy zarówno warsztaty cyrkowe, plenery artystyczne, jak i spotkanie fanów piłki nożnej z obu krajów. W przypadku wymiany szkolnej, program nie musi być realizowany na zajęciach lekcyjnych.

Uwaga! Nasza dotacja ma charakter dofinansowania i nie pokrywa całości kosztów projektu.

Przygotowanie i podsumowanie

Zespół projektowy
Sukces projektu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania i podsumowania wymiany przez polsko-niemiecki/trójstronny zespół projektowy (kadrę), szczególnie w przypadku nowych partnerstw. Od Państwa zależy, jak długo będzie trwało spotkanie przygotowawcze  i/lub podsumowujące, my jednak możemy dofinansować maksymalnie po dwa dni każdego spotkania.

Młodzież
Przygotowanie i podsumowanie jest ważne również dla młodzieży biorącej udział w wymianie. Dlatego przyznajemy dotację na organizację spotkań przygotowawczych i /lub podsumowujących. Możemy dofinansować maksymalnie po dwa dni każdego spotkania.

Spotkania młodzieży z regionów przygranicznych

Za „przygraniczne” uznajemy następujące województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Natomiast po stronie niemieckiej są to kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia, Berlin i Saksonia.

Jeżeli projekt odbywa się w regionie przygranicznym i bierze w nim udział lokalna młodzież, dopuszczamy możliwość realizacji krótszego programu (nawet jednodniowego), jak również uczestnictwo młodzieży poniżej 12 roku życia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich „Transgraniczne partnerstwo przedszkolne”, zachęcającego przedszkola z regionów przygranicznych do realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów.

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film

Zaświadczenia dla nauczycieli i uczniów oraz podziękowania dla rodziców

Dla uczniów, nauczycieli i rodziców zaangażowanych w spotkania młodzieży PNWM opracowała wzorce kilku przydatnych dokumentów:

Są to aktywne pliki .pdf (do wypełnienia na komputerze). W celu poprawnego korzystania z formularza, należy pobrać darmowy program Adobe Reader.

Zachęcamy do ich stosowania, a ewentualne uwagi dotyczące formularzy prosimy kierować na adres: jaroslaw.brodowski@pnwm.org

Jednostki centralne PNWM - partnerzy w procesie wspierania

W procesie wspierania ściśle współpracujemy z tzw. jednostkami centralnymi, które w ramach wymiany pozaszkolnej opracowują ponad 80% wniosków na projekty . Pracownicy jednostek udzielają także wsparcia merytorycznego przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektu. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, do której jednostki centralnej złożyć wniosek o dotację, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Wskazówki dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych znajdą Państwo tutaj.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.