Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNMW) / Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)

ul. Alzacka 18
03-972 Warszawa
tel.: +48 22 518 89 10
faks: +48 22 617 04 48
e-mail: biuro@pnwm.org

Friedhofsgasse 2
14473 Potsdam
tel.: +49 331 284 790
faks: + 49 331 297 527
e-mail: buero@dpjw.org

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest instytucją polsko-niemiecką o statusie organizacji międzynarodowej.

Odpowiedzialni

Małgorzata Bochwic-Ivanovska, Stephan Erb (Zarząd)

Redakcja serwisu internetowego

Aleksandra Milewska-Czachur, Anke Papenbrock

Redakcja mediów społecznościowych

Patrycja Pietrzak-Walas, Jessica Rode

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ul. Alzacka 18, 03-972 Warszawa,
ochronadanych@pnwm.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Friedhofsgasse 2, 14473 Potsdam, datenschutz@dpjw.org

Projekt i realizacja serwisów pnwm.org i dpjw.org

Agencja interaktywna aionline

Odpowiedzialność

PNWM dokłada wszelkich starań, by informacje zamieszczone w serwisie internetowym były prawidłowe i aktualne. Na bieżąco uzupełniamy, aktualizujemy i ewentualnie modyfikujemy ich treść. Mimo to nie możemy zagwarantować ich kompletności, prawidłowości i aktualności.

PNWM wyklucza ponadto wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek korzystania z tego serwisu internetowego, o ile nie zostały one spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania ze strony PNWM.

Mimo starannej kontroli treści na własnej stronie, PNWM nie przejmuje odpowiedzialności za treści umieszczone pod linkami odsyłającymi do stron zewnętrznych. Za treści zamieszczone na tych stronach odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Prawa autorskie

Serwis internetowy PNWM, wszystkie umieszczone w nim teksty, zdjęcia, grafiki oraz ich układ podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Treści strony internetowej nie wolno kopiować w celu ich wykorzystania komercyjnego lub przekazania osobom trzecim ani też ich zmieniać i wykorzystywać w innych serwisach internetowych bez uprzedniej zgody PNWM.

Copyright do zdjęć i logo

Prawa do zdjęć w serwisie internetowym posiada PNWM lub jej partnerzy, którzy udostępnili PNWM zdjęcia celem publikacji.

Autorami zdjęć wykorzystanych w naszym serwisie są: Bartosz Bogdanowicz, Łukasz Giza, Przemysław Górecki, David Linkowski, Anna Powierża, Piotr Strojnowski, Tobias Tanzyna, Tomasz Tołłoczko, Olga Zharkova. Pozostałe zdjęcia pochodzą z archiwum zdjęć PNWM.

Logo PNWM jest chronione prawami autorskimi.