Ochrona danych osobowych

Rozwiń wszystko

Informacja o ochronie danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa chcielibyśmy poinformować o sposobie, zakresie i celu przyjmowania oraz przetwarzania danych osobowych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), a także o przysługującym Państwu prawom związanym z ochroną danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym dla właściwej realizacji kierowanych do nas próśb z Państwa strony, takich jak np.: wysyłka zamówionych publikacji czy opracowywanie odpowiedzi na zapytanie przesyłane do nas za pomocą formularza kontaktowego.

Przekazane przez Państwa dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp., przetwarzane są przez nas wewnętrznie. W celu realizacji zamówienia publikacji PNWM konieczne jest przekazanie Państwa danych osobowych (instytucja, imię i nazwisko, adres) Poczcie Polskiej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do momentu zakończenia wniesionej przez Państwa sprawy. Zaraz po wywiązaniu się przez nas z powierzonych nam zadań, Państwa dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie zaistnieje obowiązek ustawowy ich dalszego przechowywania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych na naszej witrynie, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PNWM pod następującym adresem:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

ul. Alzacka 18

03-972 Warszawa

tel.: +48 22 518 89 10

e-mail: ochronadanych[at]pnwm.org

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Friedhofsgasse 2

14473 Potsdam

Tel.: +49 331 28 479 0

E-Mail: datenschutz[at]dpjw.org

Bezpieczeństwo przesyłania danych przez Internet (np. poprzez komunikację mailową) jest narażone na ingerencję osób trzecich i może zawierać luki bezpieczeństwa. Gwarancja pełnego zabezpieczenia przesyłanych danych przed dostępem do nich osób nieuprawnionych nie jest możliwa.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Strona internetowa PNWM

Odwiedzając naszą stronę internetową przesyłają Państwo przez swoją wyszukiwarkę na nasz serwer następujące dane (warunek konieczny, względy techniczne):

 • typ i wersja wyszukiwarki
 • używany system operacyjny
 • referrer URL (ostatnio odwiedzona strona)
 • godzina wysłania zapytania do serwera

Powyższych danych nie da się przyporządkować konkretnym osobom. Nie dokonuje się również połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie późniejsze sprawdzenie danych w przypadku otrzymania konkretnych informacji dot. wykorzystywania ich niezgodnie z prawem.

 

Składanie wniosków

Jeżeli jednostką właściwą do rozpatrzenia Państwa wniosku będzie jednostka centralna PNWM, wniosek zostanie przekazany tej jednostce do dalszego opracowania wraz ze wszystkimi podanymi w nim danymi oraz załączonymi dokumentami. Czy i jaka jednostka centralna Państwa dotyczy, znajdą Państwo tutaj.

 • imię, nazwisko i instytucja
 • adres osoby kontaktowej
 • dane wniosku
 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy
Korzystanie z elektronicznego systemu składania wniosków OASE:

Jeżeli jednostką właściwą do rozpatrzenia Państwa wniosku będzie jednostka centralna PNWM, wniosek zostanie przekazany tej jednostce do dalszego opracowania wraz ze wszystkimi podanymi w nim danymi oraz załączonymi dokumentami. Czy i jaka jednostka centralna Państwa dotyczy, znajdą Państwo tutaj.

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu

Formularz zamówienia publikacji PNWM
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • e-mail
 • instytucja (o ile dotyczy)
 • adres wysyłki (ulica, kod pocztowy, miejscowość kraj)
 • numer wniosku (o ile dotyczy), powód zamówienia

Umieszczenie ogłoszenia na giełdzie partnerów PNWM
 • nazwa użytkownika
 • e-mail

Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy PNWM
 • imię i nazwisko
 • e-mail

Zamówienie newslettera PNWM
 • imię i nazwisko
 • e-mail

Zgłoszenie do udziału w projekcie PNWM
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • adres
 • organizacja/instytucja
 • informacje dodatkowe dot. danego projektu

Udział w procesie rekrutacji PNWM (w formie elektronicznej poprzez stronę internetową)
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • adres
 • data urodzenia
 • inne dane istotne dla procesu rekrutacji
Indywidualne potwierdzenie udziału w projekcie (formularz)

Formularz wypełniają partnerzy projektu odrębnie dla każdego spotkania. Partner, który wnioskuje o dofinansowanie jest Administratorem wskazanych w formularzu danych osobowych. Potwierdzenie pozostaje u Administratora w celu ewentualnej kontroli projektu przez PNWM lub jej jednostkę centralną.

Osoba biorąca udział w projekcie:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • adres
 • wiek

W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo:

 • imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego
 • adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego

Dane osobowe zbierane są w formularzu potwierdzenia na podstawie zgody osoby uczestniczącej (ew. reprezentującego ją rodzica/ opiekuna prawnego) oraz art. 6(1)(f) RODO i będą usunięte 5 lat po (do końca roku kalendarzowego) po projekcie, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana.

Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli wystąpi błąd w ich zapisie;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, należy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: ochronadanych@pnwm.org;
 • prawo do przechowywania Państwa danych w formie elektronicznej;
 • na Państwa życzenie usuniemy wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe, o ile nie zaistnieje obowiązek ustawowy do ich dalszego przechowywania. W takim przypadku ograniczymy możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych w taki sposób, by nie mogły być ponownie wykorzystane;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany oraz nie będą profilowane;
 • jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez PNWM zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. „cookies” („ciasteczka”). Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze, nie zawierają też wirusów. Cookies służą do tego, by nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa wyszukiwarkę.

Większość używanych przez nas cookies to tzw. „session-cookies”, automatycznie kasowane po zakończeniu przez Państwa odwiedzin na naszej stronie. Inne cookies pozostają na Państwa komputerze, dopóki ich Państwo nie usuną. To właśnie te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wyszukiwarki przy ponownej wizycie.

Mogą Państwo tak dostosować ustawienia wyszukiwarki, aby natychmiast zostać poinformowanym o używaniu cookies i umożliwić ich używanie wyłącznie w poszczególnych przypadkach. Można także wykluczyć ich akceptację w pewnych przypadkach lub wykluczyć je całkowicie. Mogą też Państwo aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Informujemy równocześnie, że po dezaktywowaniu cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google Analytics

Strona internetowa PNWM korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics, oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, ciasteczka, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej. Pozyskane przez pliki cookies informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej witryny przenoszone są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zablokować zapisywanie cookies przez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu wyszukiwarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku nie będziecie Państwo mogli wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto, mogą Państwo nie dopuścić do zbierania danych wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do użytkowania strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzania Państwa danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę do przeglądarki, którą znajdziecie Państwo na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na gromadzenie danych

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics, klikając na link: deaktywuj Google Analytics. Uruchamia się przy tym cookie opt-out, który nie dopuszcza do zbierania Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin na naszych stronach. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności Google.

Zlecenie przetwarzania danych

Podpisaliśmy umowę z Google o zleceniu przetwarzania danych i realizujemy surowe wytyczne niemieckich urzędów ds. Ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Serwisy społecznościowe i linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo linki do innych stron internetowych oraz do serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter i YouTube). Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz strategię ochrony danych osobowych wymienionych stron internetowych.

 

Wtyczki do Facebooka (Like-Button)

Nasza strona internetowa jest zintegrowana z wtyczką serwisu społecznościowego Facebook, oferowanego przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczkę do Facebooka rozpoznają Państwo po logo Facebooka lub po ikonce „Lubię to“. Przegląd wtyczek do Facebooka znajdą Państwo tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Korzystając z naszej strony internetowej mają Państwo możliwość bezpośredniego połączenia Państwa przeglądarki z serwerem Facebooka poprzez stosowną wtyczkę. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, a połączenie nastąpiło z Państwa adresu IP. Jeżeli klikną Państwo na charakterystyczną dla Facebooka ikonkę „Lubię to“, będąc jednocześnie zalogowanym na Państwa koncie na Facebooku, mogą Państwo wówczas przelinkować zawartość naszej strony internetowej na Państwa konto na Facebooku. Poprzez takie działanie Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że PNWM jako oferujący połączenie z Facebookiem nie posiada wiedzy na temat przesyłanych przez Facebook danych i ich wykorzystania. Celem uzyskania dalszych informacji na ten temat należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych Facebooka pod następującym adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by Facebook rejestrował Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej i przyporządkowywał je do Państwa konta, proszę wylogować się z Państwa profilu.

Twitter

Nasza strona internetowa jest skonfigurowana z serwisem społecznościowym Twitter. Usługi mikroblogowania są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera oraz z funkcji „Re-Tweet“, strony, które Państwo odwiedzają, są przyporządkowywane do Państwa konta na Twitterze i przekazywane do publicznej wiadomości innych użytkowników Twittera. Te czynności skutkują przesyłaniem danych osobowych do Twittera. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że PNWM jako oferujący połączenie z Twitterem nie posiada wiedzy na temat przesyłanych przez Twitter danych i ich wykorzystania. Celem uzyskania dalszych informacji na ten temat należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych Twittera pod następującym adresem: https://twitter.com/privacy.

Państwa osobiste ustawienia na Twitterze dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo zmienić pod natępującym adresem: https://twitter.com/account/settings

Instagram

Nasza strona internetowa jest skonfigurowana z serwisem społecznościowym Instagram. Usługi hostingu zdjęć i filmów są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Jeżeli są Państwo zalogowani na osobistym profilu na Instagramie, mogą Państwo poprzez kliknięcie ikonki Instagram na naszej stronie internetowej zostać przelinkowani do swojego konta. Poprzez takie działanie serwis Instagram może przyporządkować odwiedziny na naszej stronie internetowej do Państwa konta. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że PNWM jako oferujący połączenie z Instagramem nie posiada wiedzy na temat przesyłanych przez Instagram danych i ich wykorzystania. Celem uzyskania dalszych informacji na ten temat należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych Instagrama pod następującym adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/

YouTube

Nasza strona internetowa jest zintegrowana z wtyczką administrowanego przez Google serwisu internetowego YouTube, oferowanego przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Klikając na ikonkę YouTube na naszej stronie łączą się Państwo z serwerem YouTube. Państwa przeglądanie publikowanych przez PNWM na YouTube materiałów są rejestrowane przez serwer tego operatora. Jeżeli łącza się Państwo z YouTube przez naszą stronę internetową i są Państwo jednocześnie zalogowani na osobistym profilu YouTube, połączenie to będzie przyporządkowane do Państwa profilu. Jeżeli nie życzą sobie Państwo rejestrowania przez YouTube tych odwiedzin i przyporządkowywania ich do Państwa profilu, proszę o wylogowanie się ze swojego konta na YouTube.

Celem uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania i wykorzystania danych osobowych przez YouTube należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych YouTube pod następującym adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu opublikowanych przez nas w Impressum danych kontaktowych w celu przesyłania niepożądanej reklamy elektronicznej i materiałów informacyjnych. Administratorzy niniejszych stron zastrzegają sobie wszczęcie kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanej informacji reklamowej, na przykład poprzez e-maile będące spamem.