Tekst łatwy do czytania i rozumienia

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

to organizacja międzynarodowa.

Organizacja to grupa ludzi, którzy mają wspólne zadanie.

Na przykład

 • organizacją w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w skrócie PSONI

Organizacja międzynarodowa to grupa ludzi, którzy są

z różnych krajów i mają wspólne zadanie.

Na przykład:

 • organizacją międzynarodową jest Organizacja Narodów

Zjednoczonych, w skrócie ONZ, czyta się oenzet

 • organizacją międzynarodową jest Polsko-Niemiecka Współpraca

Młodzieży, w skrócie PNWM, czyta się peenwuem.

W PNWM pracują ludzie z dwóch krajów:

z Polski i z Niemiec.

Mają wspólne zadanie:

chcą, aby młodzi ludzie mogli kontaktować się i spotykać ze sobą.


PNWM powstała ponad 30 lat temu.

Rządy Polski i Niemiec postanowiły wtedy:

 • będziemy dla siebie dobrymi sąsiadami
 • będziemy dobrze ze sobą pracować
 • młodzi ludzie z Polski i Niemiec powinni się ze sobą spotykać.


Dlatego rządy postanowiły, że razem założą PNWM.


PNWM ma 2 biura:

 • jest biuro w Polsce, w mieście Warszawa i
 • jest biuro w Niemczech, w mieście Poczdam.

W każdym biurze pracuje grupa ludzi, którzy

mówią po polsku i po niemiecku.

Zadania i cele PNWM

PNWM chce ułatwiać kontakty młodym ludziom z Polski i Niemiec.

Chce, aby młodzi ludzie z tych krajów się poznali.

Dlatego PNWM wspiera spotkania młodzieży z Polski i Niemiec.

Wspiera to znaczy:

 • pomaga przygotować spotkania w Polsce i Niemczech
 • daje na spotkania pieniądze.

W spotkaniach mogą uczestniczyć też młodzi ludzie z innego kraju.

Na przykład z Ukrainy.

Spotkania, praktyki i projekty, które wspiera PNWM

PNWM wspiera różne spotkania młodych Polaków i Niemców.

Podczas tych spotkań młodzi ludzie mogą robić rzeczy, które lubią.

Na przykład:

 • grać w piłkę
 • bawić się w teatr
 • uczyć się o ochronie przyrody.

Młodzi ludzie uczą się różnych zawodów.

Młodzi ludzie lubią poznawać świat.

Dlatego PNWM wspiera praktyki zawodowe za granicą.

To znaczy:

Praktyka zawodowa to krótka praca w zawodzie,

który ciebie interesuje.

Praktyka zawodowa za granicą to krótka praca,

którą wykonujesz w innym kraju.

Na praktyce zawodowej możesz zdobyć umiejętności.

To znaczy: nauczyć się coś robić w wybranym zawodzie.

Możesz uczyć się zawodu w Polsce albo w Niemczech.

Na przykład:

 • niemiecki uczeń może uczyć się w piekarni w Polsce,
  jak robić chleb i bułki
 • polska uczennica może uczyć się w stolarni w Niemczech,
  jak robić stół i krzesła.

Młodzi ludzie lubią robić razem różne projekty.

Projekt to zadanie albo plan zrobienia czegoś.

Dlatego PNWM wspiera różne wspólne projekty.

Na przykład:

 • wspólną wystawę zdjęć
 • książkę kucharską z polskimi i niemieckimi potrawami.

 

PNWM wsparła już bardzo dużo wspólnych spotkań i projektów.

Dzięki temu spotkało się bardzo dużo młodych ludzi.

Planowanie spotkań młodzieży z Polski i Niemiec

Chcesz zrobić spotkanie młodzieży w Polsce albo w Niemczech,

ale nie wiesz jak.

PNWM chętnie Ci pomoże.

Na przykład:

PNWM organizuje szkolenia.

Szkolenie to krótka nauka.

Na szkoleniu możesz się nauczyć,

jak planować spotkanie młodych ludzi.

 

PNWM organizuje konferencje.

Konferencja to bardzo duże spotkanie różnych ludzi.

To ludzie, którzy dobrze znają jakiś temat i potrafią o nim mówić.

Na konferencji możesz posłuchać ludzi,

którzy dużo wiedzą o spotkaniach młodzieży.

Możesz też z tymi ludźmi porozmawiać.

 

PNWM drukuje książki.

W książkach możesz przeczytać o tym,

jak planować spotkania młodzieży.

Tekst opracowała Dorota Stroińska
Tekst sprawdziły Karolina Micewicz i Małgorzata Wilk
Rysunki przygotowała Elka Grądziel