Terminy

Rozwiń wszystko

Terminy składania wniosków

Wnioski o dotacje można do nas składać przez cały rok. Jednak należy przy tym zachować pewne terminy:

 

Do kiedy mam złożyć wniosek?

Kompletny wniosek należy złożyć do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

UWAGA: Jeśli Państwa wniosek opracowuje jednostka centralna, proszę zapoznać się z jej terminami. Mogą one odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Odrębne terminy obowiązują w programach dotacyjnych PNWM „Zachować pamięć” i „Eksperyment Wymiana„, a także w indywidualnej wymianie młodzieży #2amongmillions.

Dokąd wysłać wniosek?

Wnioski w ramach „wymiany szkolnej” składają Państwo z reguły do warszawskiego referatu wspierania, wnioski „wymiany pozaszkolnej” – do referatu poczdamskiego, jednak niektóre wnioski opracowują jednostki centralne PNWM.

Aby dowiedzieć się, kto opracowuje Państwa wniosek, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki.

Co się dzieje z moim wnioskiem w PNWM?

Poszczególne kroki opracowania wniosku w PNWM:

  • Sprawdzamy kompletność wniosku. W razie braków kontaktujemy się z Państwem i prosimy o stosowne uzupełnienia.
  • Następnie wydajemy decyzję wstępną, w której znajdują się informacje o kwocie dofinansowania przyznanej na podstawie danych zawartych we wniosku oraz lista dokumentów potrzebnych do rozliczenia projektu. UWAGA: decyzję udostępniamy w portalu OASE, ale dostęp do niej jest możliwy wyłącznie poprzez link, który prześlemy Państwu mailem.

Proszę pamiętać, że jeśli składają Państwo wniosek do jednostki centralnej, należy zapoznać się z jej zasadami postępowania przy opracowywaniu wniosku. Mogą one odbiegać od tych przyjętych w PNWM.

Termin przelewu zaliczki

Jeśli wstępna decyzja przewiduje zaliczkę, przekażemy ją około cztery tygodnie przed rozpoczęciem projektu. Warunkiem uruchomienia przelewu jest zaakceptowanie przez Państwa przyznanego dofinansowania poprzez kliknięcie na przycisk „Akceptuję“ w portalu OASE. Pozostałą część dofinansowania określimy na podstawie Państwa rozliczenia i przekażemy po wydaniu decyzji ostatecznej.

Termin realizacji projektu

Mogą Państwo zmienić termin realizacji projektu także po wydaniu decyzji wstępnej. Projekt musi się jednak odbyć w tym samym roku kalendarzowym.

W przypadku zmiany terminu prosimy poinformować o tym uprzednio PNWM bądź właściwą jednostkę centralną.

Termin rozliczenia projektu

Kompletne dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu projektu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie Rozliczenie projektu.