Partnerzy

Rozwiń wszystko

Partnerami PNWM są:

Jednostki centralne PNWM

Jednostki centralne Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży to niezależne organizacje i stowarzyszenia, które pracują z młodymi ludźmi lub prowadzą wymianę. Są wśród nich polskie i niemieckie związki harcerstwa, organizacje sportowe i kulturalne czy też euroregiony z pogranicza polsko-niemieckiego oraz urzędy ds. młodzieży i ministerstwa krajów związkowych RFN.

Łącznie po obu stronach granicy około 80 organizacji pomaga nam w terenie aktywnie wspierać polsko-niemieckie spotkania młodzieży. Jednostki centralne są naszymi partnerami strategicznymi, z którymi ściśle współpracujemy. Na nasze zlecenie rozpatrują one Państwa wnioski o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi wspierania PNWM oraz reprezentują interesy organizacji młodzieżowych, przekazując PNWM ważne uwagi i sugestie.

Wyszukiwarka jednostek centralnych PNWM

Instytucje i organizacje zajmujące się międzynarodową pracą z młodzieżą

Współpracujemy z następującymi organizacjami i instytucjami:

Ministerstwa, fundacje i przedsiębiorstwa

Ponadto PNWM współpracuje z ministerstwami, fundacjami i przedsiębiorstwami, które wspierają jej projekty.