Struktura PNWM

W prawej kolumnie znajduje się schemat organizacyjny Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.