Aktualności

Konsultacje online


Na wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie projekty dofinansowuje PNWM, o jaką dotację można się ubiegać lub jak złożyć wniosek online, czekamy co wtorek! PNWM zaprasza na cotygodniowe konsultacje zdalne, podczas których odpowiemy na pytania organizatorów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących oraz przyszłych.

Indywidualne konsultacje online


Jak zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży? Może online? O jaką dotację mogę się ubiegać? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą Państwu pracownicy PNWM w ramach indywidualnych konsultacji.

Program wspierania „Zostańmy w kontakcie!”


Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, PNWM zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów, w ramach dotacji „4x3 – prosta sprawa!”.

Aktualizacja terminu składania wniosków


Jeżeli w tym roku kalendarzowym – po zniesieniu w obu krajach zakazu wyjazdów i organizowania wymian – będą planowane i realizowane spotkania młodzieży, PNWM przyjmie i opracuje wszystkie wnioski, nawet jeżeli zostaną one złożone w terminie krótszym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Współpraca bilateralna 2.0 – wyzwania i szanse w kryzysie


Wspólne oświadczenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN).

Praca zdalna zespołu PNWM ze względu na koronawirusa


Ze względu na zalecenie minimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem oraz w związku z ograniczeniami w życiu publicznym pracownicy obu biur PNWM przechodzą na pracę zdalną do odwołania.

Wymiana młodzieży w czasie pandemii koronawirusa


W związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) otrzymuje od swoich wnioskodawców wiele zapytań dotyczących zaplanowanych projektów.

Odwołanie szkoleń i seminariów PNWM ze względu na koronawirusa


Pandemia spowodowana koronawirusem skutkuje licznymi ograniczeniami w życiu publicznym, w tym w działalności instytucji publicznych. Mając na uwadze prognozy przewidujące, że sytuacja ta utrzyma się przez kolejne miesiące, PNWM zadecydowała o odwołaniu szkoleń i seminariów, które były zaplanowane do końca czerwca 2020 roku.

„Diversity Box” – nowa strona internetowa PNWM o różnorodności


PNWM zaprasza na nową stronę internetową „Diversity Box”. Powstała ona w odpowiedzi na zainteresowanie tematem różnorodności w kontekście międzynarodowych spotkań młodzieży. Strona została przygotowana we współpracy z grupą polskich i niemieckich ekspertek i ekspertów.

Nowy zestaw kart „Fit for Diversity Card Collection”


PNWM przygotowała nowe narzędzie do indywidualnej pracy lub do wykorzystania z grupą podczas spotkania młodzieży. „Fit for Diversity Card Collection” to zestaw 39 pojęć z zakresu edukacji na rzecz różnorodności i edukacji antydyskryminacyjnej.

„Beats_Per_Minute” – Gets our exchange going! Projekt wolontariuszy PNWM 2020


Wolontariusze PNWM – Ilse, Marcin i Łukasz – przygotowali projekt specjalnie dla młodych fanów i fanek muzyki elektronicznej. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno wokalistki i wokalistów, jak i producentki i producentów z Polski i Niemiec. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną odbędzie się on w całości online. Nie musisz zatem wychodzić nawet z domu, aby wziąć w nim...

NOWOŚĆ: „Animacja językowa na sportowo“ – zbiór metod na spotkania sportowe!


„Animacja językowa na sportowo” jest połączeniem międzykulturowej metody animacji językowej z aktywnościami fizycznymi. To zbiór 35 zabaw w obu językach (polskim i niemieckim), skierowany głównie do organizatorów wymian młodzieżowych o charakterze sportowym.

TRIYOU – nowy portal internetowy wspierający polsko-niemiecko-ukraińskie spotkania młodzieży


Bezpłatny portal internetowy TRIYOU (Trilateral Youth Exchange) PNWM umożliwia wszystkim zainteresowanym z Polski, Niemiec i Ukrainy nawiązanie nowych kontaktów, znalezienie wspólnych pomysłów i wypracowanie projektów. Portal oferuje przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży.

Trójstronne spotkania młodzieży z udziałem krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji


Nowość! Od tego roku w ramach realizacji projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją istnieje możliwość wnioskowania o dofinansowanie całej podróży młodzieży z kraju trzeciego, także w przypadku projektów odbywających się w Polsce.

Szybsze składanie i rozliczanie wniosków za pomocą portalu OASE


Od jesieni 2019 roku PNWM wysyła wszystkie decyzje finansowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal OASE. W związku z tym prosimy wnioskodawców, których wnioski opracowywane są bezpośrednio przez biuro PNWM w Warszawie lub Poczdamie – nie za pośrednictwem jednostki centralnej – o składanie od 2020 roku wszystkich wniosków i rozliczeń tylko poprzez portal OASE.

„Małe granty” w województwie małopolskim


Również projekty polsko-niemieckie mające związek z województwem małopolskim mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Małe granty” Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach niego istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 10 000 złotych. Wnioski mogą być składane przez cały czas, jednak nie krócej niż na 30 dni przed rozpoczęciem projektu.

Kampania #StolenMemory


PNWM wspólnie z Arolsen Archives po raz pierwszy umożliwia polsko-niemieckim i trójstronnym grupom młodzieży udział w kampanii #StolenMemory, w ramach której młodzi ludzie będą mieli okazję analizować biografie ofiar nazistowskich prześladowań. W tym celu Arolsen Archives udostępniają dokumenty zgromadzone w swoich archiwach/zbiorach oraz ponad 3000 przedmiotów (tzw. Effekten).