Aktualności

Koronawirus: oferta i informacje


Alternatywą do polsko-niemieckiej wymiany młodzieży odbywającej się w rzeczywistości realnej stały się dziś spotkania wirtualne. Warto skorzystać z wymiany online, tak aby młodzi ludzie pozostali w kontakcie i łatwiej im się było spotkać ponownie już na żywo.

„Eksperyment Wymiana” 2022


PNWM wspiera spotkania, podczas których młodzi ludzie z Polski i Niemiec wspólnie zajmują się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych - przykładowo prowadzą badania, majsterkują lub programują. Online, stacjonarnie lub hybrydowo – dla tych wszystkich możliwych rodzajów projektów PNWM oferuje trzy terminy składania wniosków: do 28 lutego, 30 kwietnia i 30 września 2022 roku.

„Zachować pamięć” 2022


PNWM oferuje program „Zachować pamięć” – szczególny sposób dofinansowania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego i związanych z tematyką narodowego socjalizmu. Ze względu na pandemię możliwe jest realizowanie projektów w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. PNWM oferuje trzy terminy zgłaszania projektów: do 28 lutego, 30 kwietnia oraz do 30 września 2022 roku.

Sprawozdanie z działalności PNWM za rok 2020


Rok 2020 od wszystkich osób zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży wymagał szczególnej kreatywności, elastyczności i wytrwałości. O wszystkich działaniach realizowanych przez PNWM w pierwszym roku pandemii mogą Państwo przeczytać w najnowszym sprawozdaniu.

Przetarg na realizację strony internetowej


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do składania ofert na realizację strony internetowej poświęconej polsko-niemieckim partnerstwom samorządowym. Przetarg dotyczy technicznej koncepcji i realizacji dwujęzycznej strony internetowej, której głównym elementem będzie wirtualna mapa polsko-niemieckich partnerstw samorządowych.

Filmy z Forum Młodzieży „Europe calling”


"Europa jest dla nas..." – młodzi ludzi z Polski i Niemiec opowiada o tym, czym jest dla nich Europa.

Filmy z Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży


Co ma wspólnego mural i biblioteczka z ratowaniem planety i działaniami dla lokalnych mieszkańców? Wiedzą to młodzi ludzie z Polski i Niemiec uczestniczący w projekcie „Eco Heroes”. Bo każdy krok i czyn się liczy, by uratować ziemię – co warto zobaczyć na filmie!

Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca sierpnia 2022


Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży. Dlatego też PNWM wprowadził dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych lub/i kosztów podróży.

Film „Spotkania młodzieży – dlaczego warto?”


Czy przez spotkanie z drugim człowiekiem możemy lepiej poznać siebie? Odkryć, że mamy jakiś talent albo zrozumieć, co chcemy robić w życiu? Bohaterowie filmu PNWM przekonują nas, że tak. Dwujęzyczny film prezentuje korzyści z międzynarodowej wymiany młodzieży.

Wspieranie spotkań online i hybrydowych


PNWM zaktualizowała swoją ofertę dotacji projektów online i hybrydowych, aby odciążyć organizatorów spotkań młodzieży: krótsze dni programowe, możliwość zakupu drobnego sprzętu technicznego oraz dofinansowania kosztów trenera online lub wsparcia technicznego i organizacyjnego!

Artykuł „Pojednanie jako właściwa kategoria w odniesieniu do polsko-niemieckich partnerstw szkół?“


Gdy 30 lat temu podpisano Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, najważniejszymi kwestiami było dążenie do „zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości“ oraz urzeczywistnienie „żywionego od dawna przez ich Narody pragnienia porozumienia i pojednania”.

Podróże do Polski i Niemiec – aktualne obostrzenia


Sytuacja pandemiczna w Polsce i w Niemczech w ostatnich tygodniach uległa poprawie. W związku z tym oba kraje zdecydowały się na zniesienie niektórych obostrzeń obejmujących podróże międzynarodowe. Przekraczanie granic nie jest jednak jeszcze w pełni swobodne, może oznaczać na przykład obowiązek odbycia kwarantanny lub wykonania testu na obecność koronawirusa.

DINA.international – cyfrowa platforma konferencyjna


DINA.international jest bezpłatną i bezpieczną w zakresie ochrony danych osobowych platformą internetową oferującą wiele narzędzi do organizacji i komunikacji w międzynarodowej wymianie młodzieży. Platforma między innymi dysponuje narzędziem do wideokonferencji, czatem oraz miejscem do przechowywania i edytowania wspólnych dokumentów.

35 „Latarni Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” rozpoczyna działania projektowe


W okresie pandemii dążeniem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) jest wsparcie doświadczonych organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i placówek kształceniowych w roli symbolicznych „latarni”. PNWM przygotowała dla nich dofinansowanie do projektów mających na celu wzmocnienie i promocję polsko-niemieckiej współpracy oraz rozszerzenie oferty programowej.

#2amongmillions – indywidualna wymiana młodzieży


Polska otworzyła granice, co sprzyja indywidualnym podróżom. #2amongmillions to program dotacji PNWM na spotkania młodych ludzi, którzy poznali się na projekcie wymiany i nadal utrzymują kontakt. Od teraz mogą w nim wziąć udział nie tylko dwie, lecz także trzy osoby: gospodarz i dwoje gości.

30 lat PNWM w wybranych polsko-niemieckich mediach


W 2021 PNWM obchodzi 30-lecie istnienia. Rocznicę tę uhonorowali różnorodni autorzy, pisząc o niej w swoich artykułach w polsko-niemieckich mediach.

30-lecie PNWM


Już od 30 lat Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) łączy ludzi z Polski i Niemiec. Dotuje rozmaite przedsięwzięcia, podczas których młodzi ludzie mogą się spotkać i zaprzyjaźnić, uczestniczyć w warsztatach teatralnych, zagrać w hokeja, tworzyć razem muzykę, zająć się sprawami ochrony środowiska czy np. pochylić nad polsko-niemiecką historią.

Polsko-niemiecka MapoGra już dostępna


Polsko-niemiecka MapoGra to praktyczne narzędzie, które w kreatywny sposób przekazuje wiedzę o Polsce i Niemczech. W trakcie zabawy młodzi ludzie poznają topografię i szczegóły krajoznawcze dotyczące obu krajów. Wszystkie aktywności stwarzają wiele okazji do rozmów, refleksji i współpracy w grupie. Łączą w sobie elementy ruchowe, językowe i rywalizację sportową.

Scenariusze wymiany online


Jak przeprowadzić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w świecie wirtualnym? Dla organizatorów wymiany PNWM przygotowała materiały, które ułatwią zaplanowanie i przeprowadzenie projektu online.

Dofinansowanie kosztów odwołanych projektów


Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów rozpoczynających się przed 31 sierpnia 2022 roku mają zastosowanie do projektów niezrealizowanych z powodu pandemii Covid-19, a kompletny (zawierający podpisy wszystkich partnerów projektu) wniosek na ich dofinansowanie został złożony do PNWM lub jednostki centralnej co najmniej cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

„35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne?” – poradnik dla samorządów


W ramach inicjatywy „Szkoła żyje wymianą” PNWM przygotowała poradnik „35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne?” stanowiący zbiór praktycznych i różnorodnych pomysłów na wsparcie wymian szkolnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny (stacjonarny i/lub online)


PNWM wspólnie z Arolsen Archives umożliwia polsko-niemieckim i trójstronnym grupom młodzieży udział w kampanii #StolenMemory, w ramach której młodzi ludzie będą mieli okazję analizować biografie ofiar nazistowskich prześladowań. W tym celu Arolsen Archives udostępniają dokumenty zgromadzone w swoich archiwach/zbiorach oraz ponad 3000 przedmiotów (tzw. Effekten).

„W tej zabawie jest metoda!” – dodatkowe materiały dostępne cyfrowo!


Materiały dodatkowe do podręcznika „W tej zabawie jest metoda!” (do tej pory dołączane wyłącznie na płycie CD do zamawianych książek) mogą Państwo teraz pobrać także w wersji cyfrowej.