Aktualności

Młodzież upamiętnia ofiary II wojny światowej (film)


84  lata temu wybuchła II wojna światowa. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Jednak praca nad nawet tak tragicznymi tematami związanymi z przeszłością może zbliżyć i zjednoczyć, o czym pozwalają przekonać się projekty w ramach programu PNWM „Zachować pamięć” oraz kampanii #StolenMemory. Prezentuje to najnowszy film „Zachować pamięć”.

Fundacja „Krzyżowa” Likhtarem


Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego będzie partnerem PNWM w projekcie Likhtar/ Ліхтар. Projekt jest skierowany do nauczycielek i nauczycieli, edukatorek i edukatorów oraz specjalistek i specjalistów w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej zaangażowanych w polsko-niemiecko-ukraińską wymianę młodzieży. W ramach Likhtara odbędą się m.in. spotkania sieciujące, szkolenia, konsultacje.

Szerpa – portal o edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju


„Szerpa” to serwis internetowy PNWM poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). W tym roku został on zaktualizowany i poszerzony o nowe informacje.

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży przyznana!


15 czerwca w Warszawie PNWM przyznała Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie“, w siódmej edycji konkursu w latach 2021-2023. Zwyciężył polsko-niemiecki projekt „Eco Heroes” zorganizowany przez Fundację Bezlik z Mikuszewa i stowarzyszenie HochDrei z Poczdamu. Zgodnie z założeniem konkursu młodzi ludzie biorący udział w polsko-niemieckich lub trójstronnych spotkaniach w 2021 lub 2022 roku mieli...

Współpraca z ukraińskimi partnerami


Od 30 lat istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ukraina stanowi stały element wymiany młodzieży. Od ponad 10 lat PNWM co roku wspiera ponad 100 polsko-niemiecko-ukraińskich spotkań młodzieży. Projekty z Ukrainą stanowią największą część projektów trójstronnych dofinansowywanych przez naszą organizację. Jeśli zastanawiają się Państwo nad tym, jak w tym trudnym czasie wesprzeć ukraińskie organizacje partnerskie, prosimy zapoznać się z poniższymi możliwościami.

Przetarg na realizację portalu do składana i rozliczania wniosków online


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do składania ofert na realizację portalu do składana i rozliczania wniosków online. Przetarg dotyczy opracowania koncepcji graficznej i technicznej oraz realizacji dwujęzycznej aplikacji internetowej.

#2amongmillions


PNWM w ramach programu #2amongmillions dofinansowuje indywidualne spotkania młodzieży. Młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i chcą nadal utrzymywać kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów indywidualnych odwiedzin. W programie mogą wziąć udział osoby od 15 roku życia. Program #2amongmillions umożliwia wyjazd jednej lub dwóch osób do jednej rodziny goszczącej.

Nagroda Pokoju Westfalskiego dla PNWM


Prezydent Francji Emmanuel Macron laureatem Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego. Nagrodą dla młodzieży zostanie wyróżniona organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży angażująca się w krzewienie europejskiej przyjaźni między oboma krajami, która w czasie wojny na Ukrainie rozszerzyła swoją działalność na rzecz ukraińskiej młodzieży oraz rodzin.

Bodystories – polsko-niemieckie spotkanie dla dziewczyn*


Stowarzyszenie HochDrei we współpracy z Fundacją BEZLIK (Mikuszewo) serdecznie zaprasza dziewczyny* w wieku od 13 do 17 lat na polsko-niemieckie spotkanie, które odbędzie się od 21 do 28 października 2023 roku w Poczdamie.

Pomysłodzielnia – zbiór metod na spotkania


Do polsko-niemieckiego spotkania młodzieży zostało już mało czasu, a Państwo jeszcze nie wiedzą, jakimi metodami przeprowadzić niektóre punkty programu? Od niedawna w takich i podobnych sytuacjach pomocą służy Pomysłodzielnia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Europamobil 2023: Działalność wolontariacka Europejskiego Korpusu Solidarności


Fundacja Genshagen zaprasza młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat ze wszystkich krajów Europy do udziału w europejskim projekcie młodzieżowym "Europamobil". Od 11 września do 6 października 2023 roku Europamobil odwiedzi szkoły w regionie Grand Est we Francji,  aby w drodze warsztatów zwiększyć zainteresowanie Europą.

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży ,,Musical jest moim życiem”


Stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza młodzież w wieku od 13 do 17 lat do udziału w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży ,,Musical jest moim życiem“, które odbędzie się od 23 do 28 października 2023 roku w Poczdamie.

Znajdź partnerski klub sportowy z Niemiec!


W 2023 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wraz z Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe  (LZS) oraz Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego  (dsj) zaplanowały szereg działań na rzecz intensyfikacji sportowych wymian młodzieży.

Wymiana młodzieży – zawsze na czasie!


Do końca 2023 roku organizatorzy i organizatorki projektów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony PNWM: „Dodatek” pozwala zamortyzować ewentualne dodatkowe koszty.

Фінансування від ПНМС для підтримки українських партнерів


Протягом 30 років існування Польсько-німецького молодіжного співробітництва (ПНМС) Україна була постійним елементом молодіжного обміну. Вже упродовж 10 років ПНМС підтримує понад 100 польсько-німецько-українських молодіжних зустрічей щороку. Проєкти з Україною становлять найбільшу частку тристоронніх проєктів, які співфінансує наша організація. Перегляньте наступні можливості отримання фінансування від ПНМС. Заявки можуть подавати польські або німецькі партнери.

Dodatkowe dofinansowanie dla projektów do końca grudnia 2023


Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży. Dlatego też PNWM wprowadził dodatkowe dofinansowanie („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych lub/i kosztów podróży.

DINA.international – cyfrowa platforma konferencyjna


DINA.international jest bezpłatną i bezpieczną w zakresie ochrony danych osobowych platformą internetową oferującą wiele narzędzi do organizacji i komunikacji w międzynarodowej wymianie młodzieży. Platforma między innymi dysponuje narzędziem do wideokonferencji, czatem oraz miejscem do przechowywania i edytowania wspólnych dokumentów.