Nagroda Pokoju Westfalskiego dla PNWM

Międzynarodowa Nagroda Pokoju Westfalskiego dla PNWM

Poniżej prezentujemy fragmenty informacji prasowej Towarzystwa Ekonomicznego Westfalii-Lippe z  3 marca 2023 roku. W prawej kolumnie znajdą Państwo pełny tekst oświadczenia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży laureatami Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego

Prezydent Francji Emmanuel Macron laureatem Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego. Nagrodą dla młodzieży zostanie wyróżniona organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży angażująca się w krzewienie europejskiej przyjaźni między oboma krajami, która w czasie wojny na Ukrainie rozszerzyła swoją działalność na rzecz ukraińskiej młodzieży oraz rodzin.

Sponsorami Międzynarodowej Nagrody Pokoju Westfalskiego o wartości 100 000 euro jest 100 wiodących przedsiębiorstw Westfalii zrzeszonych w „Towarzystwie Ekonomicznym Westfalii-Lippe” (Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe, WWL). Wręczenie nagrody dla Prezydenta Francji i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży odbędzie się w Münster na początku 2024 roku.

„Bardzo się cieszymy, że prezydent Macron przybędzie do Münster, aby osobiście odebrać nagrodę” – mówi przewodniczący WWL, dr Reinhard Zinkann. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży będzie reprezentowana zarówno przez wysokiej rangi przedstawicieli, jak również młodzież. Prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier potwierdził swój udział w uroczystości wręczenia nagrody.

Wyróżnieniem tym „Towarzystwo Ekonomiczne Westfalii-Lippe” wysyła wyraźny europejski sygnał w kierunku Wschodu i Zachodu. W czasie wojny toczonej w granicach Europy jest to jednocześnie apel: „Pokój westfalski to pokój europejski. Potrzebujemy europejskiej współpracy w społeczeństwie, polityce i gospodarce; udowodnili to prezydent Macron i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” – powiedział przewodniczący WWL, uzasadniając decyzję.

Emmanuel Macron od początku swojej prezydentury pogłębianie współpracy europejskiej uczynił jednym z najważniejszych punktów swojej polityki. Wielokrotnie stawiał przy tym nowe akcenty przyjaźni francusko-niemieckiej i umacniał pokój w Europie – jak mówi dalsza część uzasadnienia. Przyznając nagrodę Emmanuelowi Macronowi, Towarzystwo Ekonomiczne nawiązuje do ceremonii wręczenia nagrody w 2006 r., kiedy to były prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing został uhonorowany Międzynarodową Nagrodą Pokoju za swoje działania wspierające ideę europejskości i za walkę o nią.

Laureatem nagrody dla młodzieży jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Ta uznana na arenie międzynarodowej organizacja utworzona przez rządy obu krajów od 1991 roku wspiera wymianę młodzieży między Niemcami i Polską, a tym samym wspiera wzajemne poznanie i porozumienie. Już na długo przed wybuchem wojny na Ukrainie jej działalność została rozszerzona, co podczas trwającego konfliktu pozwoliło stworzyć bezpieczne schronienie dla młodych uchodźców z Ukrainy. Od ponad dziesięciu lat setki ukraińsko-polsko-niemieckich spotkań młodzieży należą do najczęściej organizowanych trójstronnych projektów wspieranych przez PNWM.

Westfalska Konferencja Pokojowa w Münster 15 września 2023 roku

W roku 375. jubileuszu pokoju westfalskiego WWL tworzy płaszczyznę międzynarodowego dialogu pokojowego i planuje wymianę doświadczeń czołowych decydentów z obszaru biznesu, polityki i społeczeństwa. „Jako Towarzystwo Ekonomiczne Westfalii-Lippe wnosimy swój wkład w zapewnienie płaszczyzny do dyskusji i tworzenie nowych impulsów do wymiany między przedstawicielami polityki i biznesu” – mówi dr Zinkann. Dlatego 15 września 2023 roku WWL po raz pierwszy organizuje Westfalską Konferencję Pokojową w historycznym ratuszu w Münster.

O Międzynarodowej Nagrodzie Pokoju Westfalskiego

Międzynarodowa Nagroda Pokoju Westfalskiego została przyznana po raz pierwszy w roku 1998 z okazji 350. rocznicy zawarcia pokoju westfalskiego i od tej pory jest wręczana co dwa lata w ratuszu w Münster. Pierwszym laureatem został w 1998 roku prezydent Czech Vaclav Havel. Inni laureaci to Helmut Kohl, Carla del Ponte, Kurt Masur, Valery Giscard d’Estaing, Kofi Annan, Daniel Barenboim, Helmut Schmidt, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, król Abdullah II, państwa bałtyckie, a także Alexis Tsipras i Zoran Zaev.

Od początku swego istnienia Westfalska Nagroda Pokoju jest przyznawana jako nagroda główna i nagroda dla młodzieży. Wśród laureatów nagrody dla młodzieży znaleźli się kolędnicy, młodzi Maltańczycy, organizacja „Children for a better world”, skauci i organizacja „Plant-for-the-Planet”.

Informacje na temat pokoju westfalskiego z 1648 roku

Pokój westfalski z 1648 roku zakończył trwające od czasów reformacji konflikty wyznaniowe w Europie, które doprowadziły do trwających ponad 30 lat działań wojennych w centrum naszego kontynentu. Dzięki uznaniu różnych wyznań traktaty pokojowe z Münster i Osnabrück stworzyły podwaliny tolerancji religijnej.