Ewaluacja projektów

Rozwiń wszystko

i-EVAL – ewaluacja spotkań młodzieży online

Przy pomocy internetowej platformy do ewaluacji i-EVAL mogą Państwo z łatwością dokonać oceny międzynarodowych spotkań młodzieży. Znajdą tu Państwo ankiety ewaluacyjne z opracowanymi przez naukowców pytaniami dotyczącymi istotnych aspektów wymiany młodzieży. Ankiety te mogą być przez Państwa uzupełniane własnymi pytaniami.

Młodzież może odpowiadać na pytania online za pomocą smartfona lub każdego innego urządzenia połączonego z Internetem. Ankiety można również wydrukować i wypełnić, a następnie zebrane w ten sposób dane wprowadzić do i-EVAL.

Wyniki generowane są bezpośrednio po zatwierdzeniu danych w formie tabel i wykresów. Można dokonywać kompleksowe analizy większej ilości spotkań. i-EVAL działa w języku polskim, niemieckim, francuskim, angielskim, ukraińskim, greckim i hebrajskim.

W tym miejscu mogą Państwo bezpośrednio przejść do internetowej platformy i-EVAL.

Ewaluacja? Kilka powodów dlaczego warto

Czas zainwestowany przez Państwa w ewaluację szybko zwróci się w postaci sprawniejszego zarządzania kolejnym projektem. Wyniki ewaluacji przydadzą się do oceny spotkania po jego zakończeniu.

„Czas po spotkaniu jest czasem przed spotkaniem”. Informacje na temat tego jak uczestnicy przeżyli spotkanie będą doskonałym początkiem do dyskusji na temat tego, jak w przyszłości usprawnić organizację i realizować przyjęte przez kadrę cele.

Wyniki z ewaluacji będą mogli Państwo wykorzystać w sprawozdaniu z projektu, w prezentacjach i materiałach promujących Państwa działalność.

A nagrodą za włożoną w ewaluację pracę będą takie wypowiedzi jak ta: „…Dzięki temu spotkaniu przeżyłam jedną z najpiękniejszych przygód mojego życia. To jest cudowne, to jest Europa, o której marzymy, jak ją sobie wyobrażamy„.