Wskazówki dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych

Pozyskiwanie środków na polsko-niemieckie spotkania młodzieży – wskazówki dla organizatorów

Pieniędzy zawsze za mało

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Pomoc dla tych, którzy chcą sobie pomóc

PNWM udostępnia organizatorom międzynarodowych spotkań młodzieży materiały pomocne w pozyskiwaniu dodatkowych środków na projekty, a także organizuje regularnie szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje, które pomogą Państwu w poszukiwaniu środków zewnętrznych.

Jak nie stracić orientacji w dżungli programów dotacyjnych?

Poniżej PNWM regularnie umieszcza aktualne ogłoszenia o naborach do konkursów i programów dotacyjnych, do których zgłaszać można polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W przypadku pytań mogą się Państwo zwrócić do pracownika PNWM ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Rozwiń wszystko

GLS Treuhand

GLS Treuhand e. V. wspiera społeczne projekty w Niemczech i za granicą, które przyczyniają się do tworzenia aktywnego, demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Fundacja dofinansowuje projekty dążące do rozwoju ludzkich umiejętności, osobowości i lepszego zrozumienia odpowiedzialności za siebie i innych. Dotacje oscylują w przedziale od 1000 do 5000 euro, a wnioski mogą być składane przez cały rok.

Więcej informacji (w j. niemieckim) znajdą Państwo tutaj.

„Małe granty” w województwie małopolskim

Również projekty polsko-niemieckie mające związek z województwem małopolskim mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Małe granty” Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach niego istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 10 000 złotych. Wnioski mogą być składane przez cały czas, jednak nie krócej niż na 30 dni przed rozpoczęciem projektu. Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.

„Małe granty” w województwa wielkopolskim

Organizacje prowadzące działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego, posiadające status organizacji pozarządowej, prowadzące działalność z zakresu kontaktów zagranicznych i/lub współpracy międzynarodowej mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu „małych grantów”. Wysokość jednorazowego dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 złotych. Projekt musi być zrealizowane w całości w 2020 roku i musi posiadać charakter lokalny lub regionalny oraz odbywać się na terenie Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Nowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Partnerstwa-Odra

Administracja Senatu ds. Kultury i Europy w Berlinie dysponuje środkami na dofinansowanie na terenie Partnerstwa-Odra projektów przyczyniających się do ożywionej i trwałej współpracy po obu stronach polsko-niemieckiej granicy.  Realizowane działania powinny mieć charakter wymiany, w której kultura i inicjatywy kulturalne stanowią ich główną cześć merytoryczną. Projekty te mogą również być realizowane za pomocą narzędzi multimedialnych.

Podmioty organizujące swoje projekty między 1 sierpnia a 31 grudnia 2020 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 1000 do 3000 euro.

Termin składania wniosków mija 23 maja 2020 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj (w j. niemieckim).