Wskazówki dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych

Pozyskiwanie środków na polsko-niemieckie spotkania młodzieży – wskazówki dla organizatorów

Pieniędzy zawsze za mało

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Pomoc dla tych, którzy chcą sobie pomóc

PNWM udostępnia organizatorom międzynarodowych spotkań młodzieży materiały pomocne w pozyskiwaniu dodatkowych środków na projekty, a także organizuje regularnie szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje, które pomogą Państwu w poszukiwaniu środków zewnętrznych.

Jak nie stracić orientacji w dżungli programów dotacyjnych?

Poniżej PNWM regularnie umieszcza aktualne ogłoszenia o naborach do konkursów i programów dotacyjnych, do których zgłaszać można polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W przypadku pytań mogą się Państwo zwrócić do pracownika PNWM ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Rozwiń wszystko

GLS Treuhand

GLS Treuhand e. V. wspiera społeczne projekty w Niemczech i za granicą, które przyczyniają się do tworzenia aktywnego, demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Fundacja dofinansowuje projekty dążące do rozwoju ludzkich umiejętności, osobowości i lepszego zrozumienia odpowiedzialności za siebie i innych. Dotacje oscylują w przedziale od 1000 do 5000 euro, a wnioski mogą być składane przez cały rok.

Więcej informacji (w j. niemieckim) znajdą Państwo tutaj.

Fundacja EVZ

W ramach programu „Europeans for peaceFundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość wspiera projekty wymian międzynarodowych dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela. Program przeznaczony jest zarówno dla podmiotów szkolnych jak i pozaszkolnych. Celem organizowanych wymian powinno być zwiększenie zaangażowania młodych ludzi na rzecz praw człowieka i wartości demokratycznych. Realizowane zamierzenia mogą być bilateralne, trilateralne lub nawet multilateralne oraz powinny być przeznaczone dla  uczestników w wieku od 14 do 27 lat. Więcej informacji na temat możliwości finansowania projektu znajdą Państwo tutaj.

„Małe granty” w województwie małopolskim

Również projekty polsko-niemieckie mające związek z województwem małopolskim mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Małe granty” Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach niego istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 10 000 złotych. Wnioski mogą być składane przez cały czas, jednak nie krócej niż na 30 dni przed rozpoczęciem projektu. Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.

Bawarski Fundusz Kultury dofinansowuje spotkania międzynarodowe

Bawarski Fundusz Kultury dofinansowuje projekty kulturalne w dziedzinie muzyki, sztuk plastycznych/scenicznych i/lub literatury, które są organizowane na terenie Bawarii (zwłaszcza na obszarach wiejskich). Jednym z priorytetów Funduszu jest promowanie międzynarodowej wymiany myśli, w tym międzynarodowych spotkań młodzieży. Projekty powinny przynosić długotrwałe efekty w zakresie edukacji uczestników oraz angażować ich możliwie podczas każdej fazy projektu. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się szkoły. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte tylko te projekty, których koszty organizacyjne przekraczają 5000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 50000 euro. Kolejny termin składania wniosków upływa 1 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.

 

Federalny program „Młodzież upamiętnia“

W ramach wytycznych wspierania „Przepracowanie krzywd wyrządzonych przez SED“ federalnego programu „Młodzież upamiętnia“ można ubiegać się o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji historyczno-obywatelskiej. Realizacja działań z zakresu edukacji pozaszkolnej ma zachęcić młodych ludzi do pochylenia się nad krzywdami wyrządzonymi przez SED (Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec) i jej skutkami oraz tym samym pogłębić zrozumienie dla demokracji. O dotację mogą ubiegać się również podmioty realizujące projekty kooperacyjne z organizacjami z zagranicy. Termin składania wniosków mija 15 lutego 2021 roku. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

30 lat Traktatu – 30 lat FWPN

W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i powołania do życia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. FWPN zapraszamy więc do składania wniosków o dotacje na projekty polsko-niemieckie w ramach jubileuszowej linii programowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” poświęcone takim tematom, jak np. przyszłość traktatu polsko-niemieckiego, edukacja historyczno-obywatelska, zmiany klimatu, społeczeństwo obywatelskie, COVID-19.

Wnioski o dotacje w wysokości do 30 000 złotych/6700 euro można składać do 11 listopada 2021 roku. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.