Wskazówki dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych

Pozyskiwanie środków na polsko-niemieckie spotkania młodzieży – wskazówki dla organizatorów

Pieniędzy zawsze za mało

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Pomoc dla tych, którzy chcą sobie pomóc

PNWM udostępnia organizatorom międzynarodowych spotkań młodzieży materiały pomocne w pozyskiwaniu dodatkowych środków na projekty, a także organizuje regularnie szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje, które pomogą Państwu w poszukiwaniu środków zewnętrznych.

Jak nie stracić orientacji w dżungli programów dotacyjnych?

Poniżej PNWM regularnie umieszcza aktualne ogłoszenia o naborach do konkursów i programów dotacyjnych, do których zgłaszać można polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W przypadku pytań mogą się Państwo zwrócić do pracownika PNWM ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Rozwiń wszystko

GLS Treuhand

GLS Treuhand e. V. wspiera społeczne projekty w Niemczech i za granicą, które przyczyniają się do tworzenia aktywnego, demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Fundacja dofinansowuje projekty dążące do rozwoju ludzkich umiejętności, osobowości i lepszego zrozumienia odpowiedzialności za siebie i innych. Dotacje oscylują w przedziale od 1000 do 5000 euro, a wnioski mogą być składane przez cały rok.

Więcej informacji (w j. niemieckim) znajdą Państwo tutaj.

Fundacja EVZ

W ramach programu „Europeans for peaceFundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość wspiera projekty wymian międzynarodowych dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela. Program przeznaczony jest zarówno dla podmiotów szkolnych jak i pozaszkolnych. Celem organizowanych wymian powinno być zwiększenie zaangażowania młodych ludzi na rzecz praw człowieka i wartości demokratycznych. Realizowane zamierzenia mogą być bilateralne, trilateralne lub nawet multilateralne oraz powinny być przeznaczone dla  uczestników w wieku od 14 do 27 lat. Więcej informacji na temat możliwości finansowania projektu znajdą Państwo tutaj.

„Małe granty” w województwie małopolskim

Również projekty polsko-niemieckie mające związek z województwem małopolskim mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Małe granty” Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach niego istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 10 000 złotych. Wnioski mogą być składane przez cały czas, jednak nie krócej niż na 30 dni przed rozpoczęciem projektu. Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.

Niemiecka Fundacja Zaangażowania i Wolontariatu

Program „Innowacje i cyfryzacja w społeczeństwie obywatelskim” wspiera rozwój umiejętności cyfrowych u wolontariuszy oraz organizację projektów i wydarzeń w lub o Internecie. Kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu może wynieść do 100 000 euro lub w przypadku przekazania kwoty innym podmiotom – do 1,5 miliona euro. Finansowanie można m.in. przeznaczyć na bieżące wydatki w ramach projektu, wynagrodzenia i honoraria. Z programu mogą skorzystać organizacje pożytku publicznego i osoby prawne. Termin składania wniosków upływa 1 listopada 2020 roku. Przekazane środki muszą zostać wykorzystane w 2020 roku. Szczegółowe informacje (w j. niemieckim) znajdą Państwo tutaj.

Fonds Soziokultur

Jugend eine Chance“ to oferta fundacji Fonds Soziokultur für junge Kulturinitiativen. Wnioski mogą składać młode osoby w wieku od 18 do 25 lat, które się porozumiały i utworzyły własną inicjatywę lub założyły stowarzyszenie. Z wniosku musi jednoznacznie wynikać, że młodzież jest odpowiedzialna za zaplanowanie i przeprowadzenie projektu. Wnioski mogą być składane do 2 maja lub 2 listopada każdego roku. Kwota wsparcia wynosi do 2000 euro (max 70% wszystkich kosztów projektu). Więcej informacji znajda Państwo tutaj.

Fundacja im. Stefana Batorego
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych w ramach Funduszu Solidarnościowego „Działaj Dalej“. O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które walczą z konsekwencjami pandemii. Fundacja oferuje dotacje w wysokości od 10 000 do 30 000 złotych.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do 30 listopada 2020 roku. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.