Wskazówki dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych

Solidarność z Ukrainą

W prawej kolumnie znajduje się zestawienie różnych możliwości dofinansowania, sieci kontaktów i inicjatyw, które mogą pomóc organizacjom partnerskim PNWM w sfinansowaniu projektów na rzecz ludzi z lub w Ukrainie. Wskazówki te wykraczają poza obszar polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Na wszelkie pytania partnerów kooperacyjnych PNWM chętnie odpowie Michael Teffel (michael.teffel@dpjw.org).

Pozyskiwanie środków na polsko-niemieckie spotkania młodzieży – wskazówki dla organizatorów

Pieniędzy zawsze za mało

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są kosztowne. Najlepiej wiedzą to ich organizatorzy, którzy muszą sobie jakoś radzić ze skromnymi środkami, które mają do dyspozycji. Zazwyczaj chodzi o niewielkie kwoty, które pozwoliłyby obniżyć opłatę za udział, pojechać na szczególną wycieczkę lub sfinansować wejście do popularnego muzeum. 

Pomoc dla tych, którzy chcą sobie pomóc

PNWM udostępnia organizatorom międzynarodowych spotkań młodzieży materiały pomocne w pozyskiwaniu dodatkowych środków na projekty, a także organizuje regularnie szkolenia poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj znajdą Państwo ogólne informacje, które pomogą Państwu w poszukiwaniu środków zewnętrznych.

Jak nie stracić orientacji w dżungli programów dotacyjnych?

Poniżej PNWM regularnie umieszcza aktualne ogłoszenia o naborach do konkursów i programów dotacyjnych, do których zgłaszać można polsko-niemieckie spotkania młodzieży. W przypadku pytań mogą się Państwo zwrócić do pracownika PNWM ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Rozwiń wszystko

GLS Treuhand

GLS Treuhand e. V. wspiera społeczne projekty w Niemczech i za granicą, które przyczyniają się do tworzenia aktywnego, demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Fundacja dofinansowuje projekty dążące do rozwoju ludzkich umiejętności, osobowości i lepszego zrozumienia odpowiedzialności za siebie i innych. Dotacje oscylują w przedziale od 1000 do 5000 euro, a wnioski mogą być składane przez cały rok.

Więcej informacji (w j. niemieckim) znajdą Państwo tutaj.

„Małe granty” w województwie małopolskim

Również projekty polsko-niemieckie mające związek z województwem małopolskim mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Małe granty” Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach niego istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości do 10 000 złotych. Wnioski mogą być składane przez cały czas, jednak nie krócej niż na 30 dni przed rozpoczęciem projektu. Więcej informacji na temat tego programu znajdą Państwo tutaj.

Deutsches Kinderhilfswerk

Organizacja Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW) wspiera projekty, które poprawiają warunki życia dzieci i młodzieży. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, inicjatywy i stowarzyszenia z Niemiec. O dofinansowanie mogą również ubiegać się polsko-niemieckie projekty wymiany młodzieży, jeśli spełniają określone warunki. Kwota dotacji to 5000 euro (co najmniej 20% całkowitych wydatków na projekt musi być sfinansowana ze środków własnych lub innych środków zewnętrznych). Ponadto, we wniosku należy podać procentowy udział uczestników z Polski i Niemiec. Projekt musi także wpisywać się w jeden z funduszy dotacyjnych DKHW.

Więcej informacji oraz warunki finansowania można znaleźć tutaj.

Fond Soziokultur für junge Kulturinitiativen

Fundacja Fonds Soziokultur für junge Kulturinitiativen daje młodym ludziom w wieku od 18 do 25 lat, które się ze sobą porozumiały i utworzyły własną inicjatywę lub założyły stowarzyszenie, szansę na pozyskanie dofinansowania na własne działania. Z wniosku musi wynikać, że to młodzież jest odpowiedzialna za zaplanowanie i realizację projektu. Wnioski mogą być składane do 2 maja lub 2 listopada każdego roku. Kwota wsparcia może wynieść do 4000 euro (maksymalnie 80% ogólnych kosztów). Więcej informacji znajda Państwo tutaj.

W filmie poniżej znajdą Państwo dalsze wskazówki i porady dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych.

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film