Oferta stała

Seminaria kontaktowe i szkolenia na zamówienie


Jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli i jednostki centralne PNWM mogą zamawiać w PNWM seminaria kontaktowe oraz szkolenia dla osób zaangażowanych w wymianę młodzieży lub ją planujących.

„Laboratorium wymiany” – coroczny kongres dla nauczycielek i nauczycieli


Raz w roku PNWM organizuje dwudniową konferencję „Laboratorium wymiany“ dla nauczycielek i nauczycieli aktywnie zajmujących się realizacją polsko-niemieckich wymian młodzieży. Podczas tego wydarzenia osoby uczestniczące mogą wymienić się doświadczeniami i wziąć udział w różnych warsztatach

Coroczne wydarzenie dla osób zaangażowanych w pozaformalną edukację młodzieży


Raz w roku PNWM organizuje konferencję dla swoich największych partnerów – jednostek centralnych PNWM – naprzemiennie z „Inspiratorium”, czyli forum dla pracowniczek i pracowników placówek kształceniowych, stowarzyszeń oraz organizacji parasolowych. Osoby uczestniczące w tych wydarzeniach dyskutują o aktualnych tendencjach w międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Forum młodzieży


Raz w roku PNWM organizuje dla młodych ludzi z Polski i Niemiec trzydniowe forum młodzieży. Seminarium to jest skierowane do młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, którzy działają w różnych organizacjach i chcieliby ze swoimi rówieśnikami przedyskutować aktualne tematy, jak również nawiązać z nimi współpracę.