Darowizny

Rozwiń wszystko

Wsparcie dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W ciągu ostatnich 15 lat przeszło 170 osób przekazało w sumie ponad 25 000 euro na Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, wspierając w ten sposób działalność i rozwój organizacji. W tym miejscu pragniemy im za to serdecznie podziękować. Czytaj dalej

Podaruj spotkanie

17-letni Tomek z Krakowa już trzeci raz bierze udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. W tym czasie znalazł już nawet przyjaciół w Hamburgu. Na projektach wspólnie przygotowywali przedstawienia teatralne. Dobrze się przy tym bawili i świetnie im się razem pracowało. W tym roku planują wspólne wakacje. Chcą podróżować po Europie. Czytaj dalej

 

Dlaczego warto wspierać PNWM

 

„Od ponad 20 lat piszę książki o Polsce. Ale żaden autor, żaden wykład, żaden esej i żaden film nie potrafi wzbudzić takiego zachwytu wśród młodzieży, jak osobiste spotkanie z ludźmi na miejscu. Dlatego działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest tak ważna i nie sposób nie docenić jej znaczenia dla przyszłych stosunków pomiędzy oboma krajami.”

Mathias Kneip (pisarz)

 

„Poprzez spotkania młodych ludzi Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży nieodzownie przyczynia się do rozwoju i pogłębiania bilateralnych stosunków. Korzysta na tym też gospodarka – Polska jest już dzisiaj najważniejszym gospodarczym partnerem Niemiec w Europie Wschodniej, a liczba wspólnych projektów stale rośnie. Dużym wyzwaniom, takimi jak digitalizacja i ochrona klimatu, sprostamy tylko razem. Młode pokolenie jest gwarancją, że nam się to uda.“

Adrian Stadnicki (Komisja ds. Wschodu – Stowarzyszenie na rzecz Europy Wschodniej będące częścią stowarzyszenia Niemieckiej Gospodarki, Dyrekcja Regionalna Europa Środkowo-Wschodnia)

 

„Uważam, że warto wspierać międzynarodowe spotkania młodzieży, wymianę doświadczeń i wyjazdy studyjne. Są świetnym instrumentem, dzięki któremu młodzież poznaje kwestie zawodowe oraz staje się bardziej otwarta na współpracę z różnymi partnerami w przyszłym życiu zawodowym.”

Ewa Mikos (Siemens Polska)

 

„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży to organizacja, która pozwala młodym ludziom lepiej poznać kwestie zarówno nas łączące, jak i dzielące. Kluczowe jest jednak zrozumienie – w myśl hasła, że różnić się można pięknie. Działalność PNWM powoduje, że tego, co nas łączy, jest o wiele więcej niż tego, co dzieli. Dla mnie osobiście ważne jest także wsparcie przez PNWM proeuropejskich postaw młodzieży, tak aby projekt Unii Europejskiej nie ulegał osłabieniu.”

Maciej Duszczyk (prorektor Uniwersytety Warszawskiego)

 

„Jako że mój dziadek urodził się na terenach należących dziś do Polski, mam rodzinne powiązania z regionem wokół Szczecina. W kontekście polsko-niemieckiej historii, ważnym dla mnie jest, by wspierać porozumienie między młodymi ludźmi z Polski i Niemiec.

Carsten Ahrent-Kratz (donator z Berlina)

 

„Łączą nas rzeki“ – to motto polsko-niemieckiego projektu unijnego realizowanego przez gminy Santok i Rüdersdorf (k. Berlina). Od 2020 roku zbudowano dwie mariny, których działalność zainaugurowano rejsem statkiem z Santoka do Rüdersdorf. W ramach naszego projektu i poza nim wspólnie obchodziliśmy oczywiście także inne polsko-niemieckie uroczystości. W tym roku odbyła się również kilkudniowa wymiana szkolna. PNWM wspiera właśnie takie spotkania, które na zawsze kształtują nie tylko ludzi, lecz także całe regiony. Swoją darowizną chciałbym przyczynić się do tego, aby było to możliwe również w przyszłości.

Jörg L. (donator z Rüdersdorf)