Wsparcie dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Wsparcie dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W ciągu ostatnich 15 lat przeszło 170 osób przekazało w sumie ponad 25 000 euro na Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, wspierając w ten sposób działalność i rozwój organizacji. W tym miejscu pragniemy im za to serdecznie podziękować.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania młodych ludzi z Polski i Niemiec, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi. Ponadto PNWM wspiera finansowo i merytorycznie – poprzez informację, doradztwo i ofertę szkoleniową – osoby zaangażowane w organizowanie spotkań młodzieży w obu krajach.

Nowe kierunki

PNWM inicjuje także regularnie działania pozwalające na pogłębioną pracę z poszczególnymi aspektami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Przykładowo wytycza tematy przewodnie, jak aktualny „Wymiana młodzieży lokalnie”, organizuje giełdy praktyk zawodowych w regionie przygranicznym w ramach programu „Razem osiągniemy więcej”, rozwija program wspierania projektów o tematyce STE(A)M „Eksperyment Wymiana” czy intensyfikuje współpracę trójstronną z udziałem wschodnich sąsiadów Polski. Wszystkie te inicjatywy wymagają dodatkowych środków, które PNWM pozyskuje dzięki hojności fundacji, przedsiębiorstw i innych sponsorów.

Przycisk „Wesprzyj PNWM”

Prawdopodobnie nie jest jednak powszechnie wiadomo, że także osoby prywatne mogą wesprzeć finansowo PNWM. Od niedawna każdy, kto będzie chciał przekazać dotację, dzięki nowemu specjalnemu przyciskowi na stronie internetowej ma ułatwione zadanie. A zachęcając do tego krewnych, przyjaciół i znajomych, może przyczynić się do poszerzenia kręgu darczyńców PNWM i osobiście sprawić, że zacieśniają się relacje pomiędzy dwoma narodami.