Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2024–2026
Konkurs wystartował!

  • Aktualności

AKTUALNOŚCI


POMYSŁY I METODY

Zachęcamy do realizacji polsko-niemieckich projektów sportowy. Kluby i grupy sportowe mogą wzbogacić swoje codzienne aktywności o ciekawy, międzynarodowy wymiar w postaci polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Bez względu na to, czy dysycypliną jest hokej, zapasy, szermierka czy nurkowanie sportowe – nie ma ograniczeń w rodzajach aktywności podczas sportowych spotkań młodzieży. Jeśli poszukują Państwo inspiracji, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Pomysłodzielnia jest portalem, na którym organizatorki i organizatorzy spotkań młodzieży mogą wyszukiwać metody dopasowane do potrzeb ich konkretnej grupy, realizowanego projektu i fazy spotkania. Pomysłodzielnię można przeszukiwać w oparciu o różne kryteria, np. według celów lub słów kluczowych.

Animacja językowa to metoda pedagogiczna opracowana specjalnie na potrzeby międzynarodowych spotkań młodzieży. Dzięki prostym środkom w interesujący sposób przybliża osobom obecnym na spotkaniu inny język. Animacja językowa składa się z wielu różnych metod i tematów, więc mogą z niej korzystać zarówno osoby początkujące, jak i doświadczone.

Jak przeprowadzić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w świecie wirtualnym? Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe do przygotowania i podsumowania wymiany? Materiały PNWM ułatwiające zaplanowanie i przeprowadzenie projektu online.

„Diversity Box” to strona internetowa dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych spotkań młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych tematyką różnorodności. Znajdują się tam artykuły polskich i niemieckich ekspertek i ekspertów, a także materiały innych instytucji, zajmujących się tą tematyką, wybrane specjalnie pod kątem międzynarodowej wymiany.

Szerpa to nasz serwis internetowy poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Znajdą tam Państwo podstawowe informacje, tematy, metody i przykłady projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które mogą zainspirować do zajęcia się tym aspektem podczas międzynarodowych spotkań młodzieży.

Portal TRIYOU dedykowany jest wszystkim zainteresowanym wymianą między Polską, Niemcami i Ukrainą. Umożliwia on nawiązanie kontaktów, wspólne wypracowanie pomysłów oraz organizację projektów i oferuje także przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży. Oprócz sieciowania i współpracy pomiędzy partnerami, portal ułatwia codzienną organizację i trójstronną współpracę podczas spotkań młodych ludzi.

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. PNWM od początku swojego istnienia wspiera tego typu wymianę i praktyki. Platforma „Perspektywy Zawodowe” ma ułatwić organizację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do tych szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie jest oczywisty. Grupą docelową są szkoły ponadpodstawowe inne niż licea. W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenia.

Międzynarodowe projekty wymiany uczniów są cennym elementem kształcenia dzieci oraz młodzieży i jako takie potrzebują systemowego wsparcia. W tym celu, w gronie ekspertów, we współpracy z całym środowiskiem polskiej oświaty i samorządami, czyli organami prowadzącymi szkoły, PNWM podjęła inicjatywę „Szkoła żyje wymianą”.