Oferta PNWM: szkolenia na zamówienie

Rozwiń wszystko

Zamów szkolenie w PNWM!

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz jednostki centralne PNWM do zamawiania bezpłatnych spotkań informacyjnych, seminariów kontaktowych i szkoleń dla osób zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży lub planujących taką aktywność.

Co można zamawiać?

• Spotkania informacyjne „Co i jak wspiera PNWM?”
(online: 120 min, stacjonarnie: ok. 120 min)

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają informacje o rodzajach dotacji, zasadach dofinansowania projektów oraz o innych formach wsparcia oferowanych przez PNWM.

• Polsko-niemieckie seminaria kontaktowe online
(3 × 120 min)

Seminarium służy nawiązaniu kontaktów oraz znalezieniu niemieckiego partnera do realizacji projektu wymiany. Grupa pracuje nad pierwszymi pomysłami na wspólne działania i otrzymuje praktyczne wskazówki dotyczące organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Zalecany jest podobny profil instytucji z obu krajów.

• Szkolenia online i stacjonarne dotyczące zagadnień związanych z wymianą młodzieży

Tematy do wyboru:

1. „Zarządzanie projektem: pierwsze kroki w wymianie młodzieży”
(online: 3 × 120 min, stacjonarnie: całodniowe, 6 h + przerwy)

Szkolenie polecamy szczególnie osobom początkującym.

Obejmuje następujące zagadnienia:

– etapy/cykl projektu typowego dla wymiany polsko-niemieckiej
– pomysły na temat i metody
– podział ról w partnerstwie projektowym
– włączanie młodzieży
– ewaluacja
– aspekty finansowe w projektach (zarządzanie budżetem)
– pozyskiwanie dodatkowych środków (nie tylko finansowych)
– co i jak wspiera PNWM?

To szkolenie dotyczy uniwersalnych aspektów zarządzania międzynarodowymi projektami. Ma charakter warsztatowy i NIE jest szkoleniem o tym, jak napisać wniosek do PNWM.

2. „Partycypacja: jak pracować z młodzieżą zamiast dla niej”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4 h + przerwy)

Szkolenie poświęcone możliwościom włączania młodych ludzi w organizację i przebieg wymiany. Doświadczeni trenerzy podpowiedzą, jak sprawdzać, czy projekt odpowiada na potrzeby uczestników/uczestniczek, jak włączyć młodzież w proces planowania wymiany i jak uzyskać informację zwrotną.

3. „Udany program polsko-niemieckiego spotkania młodzieży”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4h + przerwy)

To szkolenie metodyczne, które odpowie m.in. na pytania, jak sprawić, aby program spotkania był urozmaicony, angażujący i miał charakter edukacyjny, a także jak dopasować go do potrzeb konkretnej grupy.

4. „Przestrzeń dla różnorodności – komunikacja i współpraca w międzykulturowej grupie”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4 h + przerwy)

Udział w wymianie młodzieży pozwala doświadczyć różnorodności i zdobyć międzykulturowe kompetencje. Szkolenie podpowie, jak je wzmocnić, ale także jak radzić sobie z międzykulturowymi wyzwaniami w grupie młodzieży i w zespole organizacyjnym.

5. „Animacja językowa na spotkaniach młodzieży”
(online: 120 min, stacjonarnie: 4 h + przerwy)

Czym jest animacja językowa i czemu służy podczas spotkania młodzieży? Szkolenie ma charakter warsztatowy. Jego głównym celem jest przećwiczenie metod animacji językowej.

6. Szkolenie na życzenie Zamawiającego
(czas trwania do ustalenia – online: min. 120 min, stacjonarnie: min. 4 h + przerwy)

Inny temat związany z polsko-niemiecką wymianą młodzieży. PNWM każdorazowo weryfikuje możliwość realizacji zamówienia.


Uwaga:
Szkolenia dla grup polsko-niemieckich realizujemy wyłącznie online.

Kto może skorzystać z oferty?

Szkolenia dla własnych podmiotów lub (potencjalnych) partnerstw polsko-niemieckich mogą zamawiać:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • kuratoria oświaty,
  • ośrodki doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki centralne PNWM.
Co zapewnia PNWM?

PNWM realizuje zamówienia na bieżąco do wyczerpania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym.

PNWM zapewnia doświadczony zespół trenerski, materiały informacyjne i szkoleniowe, obsługę techniczną (przy formatach online), tłumaczenie symultaniczne (dla grup polsko-niemieckich) oraz zaświadczenia udziału dla osób uczestniczących.

Co zapewnia Zamawiający?

Głównym kryterium realizacji zamówionych szkoleń jest zapewnienie przez Zamawiającego grupy uczestników zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży lub planujących takie działania (min. 15 i maks. 30 osób). Przy spotkaniach informacyjnych nie ma górnej granicy, a przy seminariach kontaktowych wymagany jest udział min. po pięć osób (z różnych instytucji) z Polski i Niemiec.

Dodatkowo w przypadku szkoleń stacjonarnych zamawiający zapewnia odpowiednią salę, sprzęt oraz materiały potrzebne do realizacji szkolenia (po ustaleniach z PNWM). W razie potrzeby i na ile to możliwe – poczęstunek, nocleg i zwrot kosztów podróży dla osób uczestniczących.

Jak złożyć zamówienie?

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik PNWM skontaktuje się z Zamawiającym, aby ustalić szczegóły i wszelkie kwestie organizacyjne.