Oferta PNWM: seminaria kontaktowe i szkolenia na zamówienie

Rozwiń wszystko

Oferta PNWM na zamówienie

Jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz jednostki centralne PNWM mogą zamawiać w PNWM bezpłatne spotkania informacyjne, seminaria kontaktowe i szkolenia dla osób zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę młodzieży lub planujących taką aktywność.

Co można zamawiać?

Uwaga: zamówienia dla grupy polsko-niemieckiej będą realizowane wyłącznie online.

Polsko-niemieckie seminaria kontaktowe online (3 × 120 min)

Seminarium służy nawiązaniu kontaktów oraz znalezieniu niemieckiego partnera projektu. Umożliwia też pracę nad pierwszymi pomysłami na wspólne działania i przekazanie wskazówek dotyczących organizacji międzynarodowych spotkań młodzieży. Zalecany jest podobny profil instytucji z obu krajów.

 

Spotkania informacyjne „Co i jak wspiera PNWM?”
(online: 120 min, stacjonarnie: ok. 120 min)

Osoby uczestniczące w spotkaniu otrzymają informacje o rodzajach dotacji, zasadach dofinansowania projektów oraz o innych formach wsparcia oferowanych przez PNWM.

 

Szkolenia online i stacjonarne dotyczące zagadnień związanych z wymianą młodzieży. Tematy do wyboru:

1. „Zarządzanie projektem: pierwsze kroki w wymianie młodzieży”
(online: 3 × 120 min, stacjonarnie: całodniowe, 6 godzin zegarowych + przerwy)

          ABC wymiany młodzieży. Szkolenie przydatne szczególnie dla osób początkujących.

Obejmuje następujące zagadnienia:
– etapy/cykl projektu (typowego dla wymiany)
– pomysły na temat i metody
– podział ról w partnerstwie
– włączanie młodzieży
– ewaluacja
– aspekty finansowe w projektach (zarządzanie budżetem)
– pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia (nie tylko finansowego)
– co i jak wspiera PNWM (UWAGA: ta kwestia jest w trakcie szkolenia jedynie krótko sygnalizowana. W razie zainteresowania szczegółami dot. dotacji PNWM, procedury składania wniosku, rozliczania itd. należy zamawiać spotkanie informacyjne „Co i jak wspiera PWWM” – p. wyżej).

          To szkolenie dot. uniwersalnych aspektów zarządzania międzynarodowymi projektami. Ma charakter warsztatowy i NIE jest szkoleniem o tym, jak napisać wniosek do PNWM.

 

2. „Partycypacja: jak pracować z młodzieżą zamiast dla niej”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4 godziny zegarowe + przerwy)

Szkolenie poświęcone możliwościom włączania młodych ludzi w organizację
i przebieg wymiany. Pomoże znaleźć pomysły, jak sprawdzać, czy projekt odpowiada na potrzeby uczestników/uczestniczek, jak uzyskać informację zwrotną i jak prowadzić ewaluację.

 

3. „Udany program polsko-niemieckiego spotkania młodzieży”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4 godziny zegarowe + przerwy)

To szkolenie metodyczne, które odpowie m.in. na pytania jak sprawić, aby program spotkania był urozmaicony, angażujący i miał wymiar edukacyjny, a także jak dopasować go do potrzeb konkretnej grupy.

 

4. „Przestrzeń dla różnorodności – komunikacja i współpraca w międzykulturowej grupie”
(online: 2 × 120 min, stacjonarnie: 4 godziny zegarowe + przerwy)

Udział w wymianie młodzieży pozwala doświadczyć różnorodności i zdobyć międzykulturowe kompetencje. Szkolenie podpowie, jak je wzmocnić, ale także jak radzić sobie z międzykulturowymi wyzwaniami w grupie młodzieży i w zespole organizacyjnym.

 

5. „Animacja językowa w czasie spotkań młodzieży”
(online: 120 min, stacjonarnie: 4 godziny zegarowe + przerwy)

Czym jest animacja językowa i czemu służy podczas spotkania młodzieży? Szkolenie przedstawi główne cele oraz zasady tej metody, a przede wszystkim pozwoli przetestować szereg ćwiczeń.

 

6. Szkolenie na życzenie Zamawiającego
(czas trwania do ustalenia – online: min. 120 min, stacjonarnie: min. 4 godziny zegarowe + przerwy)

Inny temat związany z polsko-niemiecką wymianą młodzieży. PNWM każdorazowo weryfikuje możliwość realizacji zamówienia

Kto może skorzystać z oferty?

Zamawiający – instytucje, które mogą zamawiać spotkania/seminaria i szkolenia dla własnych podmiotów lub (także potencjalnych) partnerstw polsko-niemieckich:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Kuratoria Oświaty
  • Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
  • Jednostki Centralne PNWM

Uczestniczki/Uczestnicy: osoby zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę młodzieży lub planujące taką aktywność

Zasady oferty

Zamówienia będą realizowane w 3 turach rocznie, do wyczerpania środków PNWM.

Kryterium wyboru zamówień: związek z polsko-niemiecką wymianą młodzieży.

PNWM zapewnia: zespół trenerski, ew. tłumaczenie symultaniczne (w grupie polsko-niemieckiej), materiały informacyjno-szkoleniowe, portal do rekrutacji uczestników/ uczestniczek, obsługę techniczną (przy formatach online), zaświadczenia udziału.

Zamawiający zapewnia udział grupy min. 12 i maks. 30 osób. Przy spotkaniach informacyjnych nie ma górnej granicy, a przy seminariach kontaktowych wymagany jest udział min. po 5 osób z Polski i Niemiec. Dodatkowo w przypadku spotkań/szkoleń stacjonarnych zamawiający zapewnia odpowiednią salę oraz (stosownie do ustaleń z PNWM) sprzęt. W razie potrzeby – także poczęstunek i nocleg dla uczestników/uczestniczek oraz zwrot ich kosztów podróży.

Uwaga: zamówienia dla grupy mieszanej (pol.-niem.) będą realizowane wyłącznie online.

 

Format i miejsce realizacji zamówień

Online (na platformie ZOOM)
Stacjonarnie (zgodnie z lokalizacją Zamawiającego)

Harmonogram i składanie zamówień

Aktualizacja, 29.09.2023: przyjmujemy wciąż zamówienia do realizacji w okresie X23-II24 br.

Zamówienie oznacza, że są Państwo zainteresowani ofertą szkoleniową PNWM. Wszystkie szczegóły mogą być doprecyzowane/modyfikowane także po jego złożeniu!

Do 28.02.2023 r.        – wybór i doprecyzowanie zamówień z I tury
III-VI 2023 r.              – realizacja seminariów i szkoleń na zamówienie (I tura)


Do 30.06.2023 r.       – 2. termin naboru zamówień
Do 15.08.2023 r.        – wybór i doprecyzowanie zamówień z II tury
VII-XI 2023 r.              – realizacja seminariów i szkoleń na zamówienie (II tura)


Do 31.10.2023 r.         – 3. termin naboru zamówień
Do 30.11.2023 r.          – wybór i doprecyzowanie zamówień z III tury
XII 2023-II 2024 r.      – realizacja seminariów i szkoleń na zamówienie (III tura)

Zamówienie należy złożyć poprzez formularz elektroniczny. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego warunków oferty.