Dotacje


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży nie dotuje:
 • projektów dla uczestników z czterech i więcej krajów,
 • jednonarodowych podróży do miejsc pamięci,
 • pobytów w charakterze au pair,
 • indywidualnych wyjazdów zagranicznych, np. udziału w kursach językowych w kraju sąsiada,
 • rocznych pobytów szkolnych za granicą,
 • wyjazdów na studia i praktyki studenckie za granicą,
 • projektów naukowych,
 • projektów turystycznych i komercyjnych,
 • przedsięwzięć budowlanych,
 • kosztów osobowych.
Łączenie dotacji z różnych źródeł

Mogą Państwo łączyć dotację PNWM ze środkami pozyskanymi z innych źródeł (np. od prywatnych sponsorów, z różnych fundacji, z samorządu lokalnego itp.)

ZA WYJĄTKIEM środków:

 • Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
 • Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.