Dotacje


Łączenie dotacji z różnych źródeł

Mogą Państwo łączyć dotację PNWM ze środkami pozyskanymi z innych źródeł (np. od prywatnych sponsorów, z różnych fundacji, z samorządu lokalnego itp.)

ZA WYJĄTKIEM środków:

  • Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
  • Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.