Stawki dofinansowania

Rozwiń wszystko

Stawki dofinansowania PNWM

Dotacje przyznajemy w formie stawek dofinansowania (patrz: Tabela stawek dofinansowania PNWM do pobrania w prawej kolumnie).

Co dotujemy?

Koszty programu
Kwota dofinansowania zależna jest od rodzaju zakwaterowania uczestników. Koszty programowe obejmują zakwaterowanie, wyżywienie, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały.

Honorarium pośrednika językowego (tłumaczenie)
Jeśli podczas projektu konieczna jest obecność pośrednika językowego, dofinansujemy również jego honorarium.

Spotkania przygotowawcze i podsumowujące
Oba rodzaje spotkań polecamy szczególnie nowym partnerom. Aby otrzymać dotację należy zaznaczyć we wniosku „Spotkanie przygotowawcze lub/i podsumowujące”.

Koszty podróży gości
Aby obliczyć stawkę dofinansowania najłatwiej skorzystać z naszego kalkulatora kosztów podróży.

Honoraria dla referentów
Możemy je dotować wyłącznie w przypadku programów specjalistycznych dla organizatorów wymiany.

Jak wysokie są nasze dotacje?

Waluta i kwota przyznanej dotacji różnią się w zależności od tego, w jakim kraju odbywa się projekt (patrz: Tabela stawek dofinansowania PNWM do pobrania w prawej kolumnie). Stawki dofinansowania są identyczne dla wymiany szkolnej i pozaszkolnej.

Uwaga! Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie może być mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

Kto otrzymuje dotację i w jakiej walucie?

Projekt w Niemczech
Niemiecki partner wnioskuje o dotację do kosztów programu dla obu grup w euro, natomiast polski partner składa wniosek o dofinansowanie podróży w złotych.

Projekt w Polsce
Polski partner otrzymuje dotację do kosztów programu dla obu grup w złotówkach, a niemiecki partner do kosztów swojej podróży w euro.

Łączenie dotacji z różnych źródeł
Mogą Państwo łączyć dotację PNWM ze środkami pozyskanymi z innych źródeł (np. od prywatnych sponsorów, z różnych fundacji, z samorządu lokalnego itp.)

ZA WYJĄTKIEM środków:

  • Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes),
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.