Misja i wizja PNWM

Misja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania oraz współpracę młodych Polaków i Niemców, aby mogli się poznać, rozbudzić wzajemną ciekawość, zbudować zrozumienie i zostać przyjaciółmi.

Podstawami naszej działalności są równość i partnerstwo. Pracujemy w polsko-niemieckim zespole, mówimy w obu językach, jesteśmy obecni w obu krajach.

Jesteśmy partnerem dla szkół, organizacji, inicjatyw młodzieżowych oraz instytucji pracujących na rzecz młodzieży. Wspieramy je w kreowaniu spotkań. Udzielamy dotacji, informujemy, doradzamy i organizujemy dla nich szkolenia.

Polsko-niemieckie spotkania młodzieży są bardzo różnorodne, podobnie jak zainteresowania młodych ludzi w obu krajach. Dlatego też dofinansowujemy projekty o różnej tematyce, różnych formach realizacji i różnych koncepcjach pedagogicznych. Zależy nam na tym, aby spotkanie młodzieży było autentyczne, by opierało się na wspólnych przeżyciach, nauce i działaniu. Dzięki temu młodzież może odkrywać podobieństwa i różnice, zmieniać punkt widzenia, a także uczyć się doceniać i szanować to, co własne i co obce. Spotkania polsko-niemieckie są dla młodych ludzi okazją do zaangażowania się, partycypacji i współdecydowania. Dodają im pewności siebie oraz wspierają ich rozwój osobisty.
Ze wszystkimi organizacjami, które wspieramy i z którymi współpracujemy, prowadzimy dialog oparty na wzajemnym zaufaniu. Szczególne znaczenie mają dla nas zasada subsydiarności, partnerskie relacje oraz działanie poparte praktyczną wiedzą. Dlatego jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski i Niemiec, nawiązujemy kontakty, docieramy z informacją i inicjujemy partnerstwa ponadgraniczne.

Wielu ludzi związało swoje życie z polsko-niemiecką wymianą młodzieży. Razem z nimi dbamy o dobre sąsiedztwo, którym żyjemy na co dzień. Sąsiedztwo, które kształtuje więzi między ludźmi z Polski i Niemiec oraz przyczynia się do pokojowego współistnienia w Europie.

Wizja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

PNWM buduje fundamenty dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcami.
PNWM wyzwala energię młodych Polaków i Niemców, umożliwiając im twórczą współpracę. PNWM jest otwarta na pomysły i inicjatywy młodych ludzi ze wszystkich środowisk – tak zróżnicowanych, jak różnorodne są Polska i Niemcy.

Wymiana młodzieży jest stałym elementem programowym pracy szkół, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w obu krajach.
PNWM wzmacnia społeczeństwo obywatelskie. Młodzi ludzie wykorzystują to do wspólnych inicjatyw – także poza granicami obu krajów.
PNWM jest organizacją uczącą się. W swojej codziennej pracy czerpie z twórczych dokonań obu krajów i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb i oczekiwań młodych ludzi.

Praca PNWM stanowi inspirację dla innych sąsiedztw w Europie i poza jej granicami.

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film