Gremia

Rozwiń wszystko

Rada

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM.

 

Przewodniczący Rady PNWM

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polski minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz niemiecka minister ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży Christine Lambrecht.

 

Członkowie i kadencja

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc w Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady powoływani są na trzy lata. Kadencja obecnego składu Rady kończy się w 2022 roku. Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży spotyka się z reguły raz w roku. Uchwala wówczas roczny plan pracy PNWM i zatwierdza budżet Organizacji.

Posiedzenie Rady w 2021 roku

Od 18 do 19 lutego 2021 roku obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, najwyższe gremium PNWM. Po raz pierwszy członkowie Rady spotykali się online. Obradom przewodniczyli Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz Juliane Seifert, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Zarząd PNWM

Na czele Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stoją kolegialnie polski i niemiecki dyrektor zarządzający powoływani przez rządy obu krajów na pięcioletnią kadencję. Kandydatów do Zarządu każdorazowo przesłuchuje Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży.

 

Aktualny Zarząd PNWM

Od 1 kwietnia 2008 roku PNWM kieruje Stephan Erb w Poczdamie. Od 1 kwietnia 2018 roku Ewa Nocoń pełni funkcję dyrektor zarządzającej PNWM w Warszawie.

 

Byli dyrektorzy zarządzający PNWM i ich kadencje
Dyrektorzy w Polsce
  • Paweł Moras: 01.04.2008 – 31.03. 2018
  • Piotr Womela: 01.04.2003 – 30.09.2007
  • Piotr Łysakowski: 01.04.1998 – 31.03.2003
  • Stanisław Sulowski: 01.06.1996 – 31.03.1998
  • Dariusz Węglicki: 01.01.1993 – 31.05.1995
Dyrektorzy w Niemczech
  • Doris Lemmermeier: 01.04.1998 – 31.03.2008
  • Michael Lingenthal: 01.01.1993 – 31.03.1998