Gremia

Rozwiń wszystko

Rada

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM.

 

Przewodniczący Rady PNWM

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polski Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek oraz niemiecka Federalna Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Lisa Paus.

Członkowie i kadencja

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc w Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady powoływani są na trzy lata. Kadencja obecnego składu Rady kończy się w 2022 roku. Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży spotyka się z reguły raz w roku. Uchwala wówczas roczny plan pracy PNWM i zatwierdza budżet Organizacji.

Posiedzenie Rady w 2023 roku

9 i 10 lutego 2023 roku obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), najwyższe gremium PNWM. Po raz pierwszy od dwóch lat, w trakcie których posiedzenia odbywały się zdalnie, członkowie Rady spotkali się osobiście w Poczdamie. Obradom przewodniczyli Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz Margit Gottstein, Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Zarząd PNWM

Na czele Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stoją kolegialnie polski i niemiecki dyrektor zarządzający powoływani przez rządy obu krajów na pięcioletnią kadencję. Kandydatów do Zarządu każdorazowo przesłuchuje Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży.

 

Aktualny zarząd PNWM

Od 1 kwietnia 2008 roku dyrektorem zarządzającym PNWM po stronie niemieckiej jest Stephan Erb. Obecnie samodzielnie kieruje organizacją. Nowa osoba kandydująca do zarządu PNWM ze strony polskiej zostanie zatwierdzona przez Radę PNWM na posiedzeniu w lutym 2023 roku.

Byli dyrektorzy zarządzający PNWM i ich kadencje

Dyrektorzy w Polsce
  • Dariusz Pawłoś: 15.03.2022 – 21.11.2022
  • Ewa Nocoń: 1.04.2018 – 31.12.2021
  • Paweł Moras: 01.04.2008 – 31.03. 2018
  • Piotr Womela: 01.04.2003 – 30.09.2007
  • Piotr Łysakowski: 01.04.1998 – 31.03.2003
  • Stanisław Sulowski: 01.06.1996 – 31.03.1998
  • Dariusz Węglicki: 01.01.1993 – 31.05.1995
Dyrektorzy w Niemczech
  • Doris Lemmermeier: 01.04.1998 – 31.03.2008
  • Michael Lingenthal: 01.01.1993 – 31.03.1998