Gremia

Rozwiń wszystko

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jest najwyższym gremium PNWM.

Przewodniczący Rady PNWM

Radzie PNWM przewodniczą wspólnie polska Minister Edukacji Barbara Nowacka oraz niemiecka Federalna Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Lisa Paus.

Członkowie i kadencja

Rada składa się z 24 członków, po 12 z każdego kraju. Po sześć miejsc w Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zajmują przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych. Kolejne sześć miejsc przeznaczonych jest dla organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady powoływani są na trzy lata. Kadencja obecnego składu Rady kończy się w 2025 roku. Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży spotyka się z reguły raz w roku. Uchwala wówczas roczny plan pracy PNWM i zatwierdza budżet Organizacji.

Posiedzenie Rady w 2023 roku

9 i 10 lutego 2023 roku obradowała Rada Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), najwyższe gremium PNWM. Po raz pierwszy od dwóch lat, w trakcie których posiedzenia odbywały się zdalnie, członkowie Rady spotkali się osobiście w Poczdamie. Obradom przewodniczyli Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz Margit Gottstein, Sekretarz Stanu w niemieckim Ministerstwie ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Zarząd PNWM

Na czele Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży stoją kolegialnie polski i niemiecki dyrektor zarządzający powoływani przez rządy obu krajów na pięcioletnią kadencję. Kandydatów do Zarządu każdorazowo przesłuchuje Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży.

Aktualny zarząd PNWM

Od 1 kwietnia 2023 roku stanowisko polskiej dyrektor zarządzającej piastuje Małgorzata Bochwic-Ivanovska. Dyrektorem zarządzającym PNWM po stronie niemieckiej od 2008 roku jest Stephan Erb.

Byli dyrektorzy zarządzający PNWM i ich kadencje

Dyrektorzy w Polsce

  • Dariusz Pawłoś: 15.03.2022 – 21.11.2022
  • Ewa Nocoń: 1.04.2018 – 31.12.2021
  • Paweł Moras: 01.04.2008 – 31.03. 2018
  • Piotr Womela: 01.04.2003 – 30.09.2007
  • Piotr Łysakowski: 01.04.1998 – 31.03.2003
  • Stanisław Sulowski: 01.06.1996 – 31.03.1998
  • Dariusz Węglicki: 01.01.1993 – 31.05.1995

Dyrektorzy w Niemczech

  • Doris Lemmermeier: 01.04.1998 – 31.03.2008
  • Michael Lingenthal: 01.01.1993 – 31.03.1998