TRIYOU – Partnerstwo Wschodnie

Rozwiń wszystko

TRIYOU - Trójstronne projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego lub Rosją

Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę PNWM do odwołania nie dofinansowuje trójstronnych projektów z Rosją i Białorusią.

**

Od początku swej działalności dla PNWM bardzo istotna jest trójstronna współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą) i Rosją. Szczególnie polsko-niemieckie spotkania młodzieży ze wschodnimi sąsiadami Polski cieszą się dużą popularnością. Od siedmiu lat PNWM może dofinansowywać takie projekty ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Rozwój współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. Pozwala to wspierać bardziej kompleksowo i dofinansowywać projekty z zastosowaniem podwyższonych stawek ryczałtowych PNWM (p. tabela w prawej kolumnie). Dotacje są też dostępne dla trójstronnych projektów realizowanych w kraju trzecim.

UWAGA!

Wniosek i rozliczenie należy składać wyłącznie poprzez portal OASE!

Projekty w Niemczech

Partner niemiecki składa wniosek bezpośrednio do PNWM (występując także o dofinansowanie podróży grupy z kraju trzeciego). Wydatki na podróż grupy z kraju trzeciego mogą być dofinansowane dla udokumentowanych (bilety, faktury) i adekwatnych kosztów (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe) – do 250 euro na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego oraz do 350 euro na osobę dla uczestników z innych krajów Partnerstwa Wschodniego (ale także ze Wschodniej Ukrainy i z Rosji). Wraz z wnioskiem prosimy przesłać wstępną kalkulację kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

Koszty podróży grupy polskiej oraz koszty programu wszystkich uczestników dofinansowane są według stawek podanych w tabeli w prawej kolumnie.

Projekty w Polsce

Dofinansowanie kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski możliwe jest w następującej wysokości: do 800 złotych na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego oraz do 1200 złotych na osobę dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii (w zależności od odległości także ze Wschodniej Ukrainy i z Rosji).

PNWM może dofinansować udokumentowane (faktury, bilety) koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca projektu (przejazd, ubezpieczenie na podróż, ew. opłaty wizowe). W imieniu partnera o dofinansowanie podróży występuje grupa polska. Wraz z wnioskiem prosimy przesłać wstępną kalkulację kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

Koszty podróży grupy niemieckiej oraz koszty programu wszystkich uczestników dofinansowane są według stawek podanych w tabeli w prawej kolumnie.

Projekty w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego lub w Rosji

Wnioskodawcą o dofinansowanie kosztów programu jest w tym przypadku partner z Niemiec. Wnioski należy składać bezpośrednio do PNWM. Obowiązują polskie stawki zryczałtowane (p. tabela w prawej kolumnie) w przeliczeniu na euro.

Dofinansowanie kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski może wynosić w zależności od odległości do 800 lub do 1200 złotych na osobę (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski, p. wyżej).

Dofinansowanie kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Niemiec może wynosić w zależności od odległości do 250 lub do 350 euro na osobę (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróży z kraju trzeciego do Niemiec, p. wyżej).

Projekty online i/lub hybrydowe

Stawki dofinansowania takich projektów podane są w tabeli w prawej kolumnie. W odniesieniu do uczestników z kraju Partnerstwa Wschodniego lub z Rosji obowiązują polskie stawki zryczałtowane w przeliczeniu na euro. W tym przypadku partner niemiecki wnioskuje o dofinansowanie kosztów programu i ew. innych stosownych wydatków także w imieniu partnera z kraju trzeciego, a wniosek powinien złożyć bezpośrednio do PNWM.

Poza tym obowiązują ogólne kryteria i zasady opisane na stronie „Projekty online i hybrydowe”.

Wsparcie merytoryczne

Oprócz dofinansowania PNWM oferuje inne formy wsparcia trójstronnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego lub Rosją:

  • portal TRIYOU służący nawiązywaniu /tworzeniu sieci kontaktów, wspólnemu planowaniu i promowaniu projektów; dedykowany jest szczególnie projektom trójstronnym z udziałem Ukrainy,
  • coroczne forum lub seminarium mające na celu promocję współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej,
  • rozmówki polsko-niemiecko-ukraińskie i polsko-niemiecko-rosyjskie (w planach jest także przygotowanie rozmówek w j. białoruskim) oraz inne publikacje.

Zwracamy uwagę, że w 2022 roku przy dofinansowaniu trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego obowiązują wyższe stawki (p. tabela w prawej kolumnie). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

Środki w ramach programu są ograniczone.