Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

Rozwiń wszystko

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M* w międzynarodowej wymianie młodzieży
Eksperyment Wymiana 2022 – stacjonarnie, online lub hybrydowo

 

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

 

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Jeśli grupy partnerskie nie mogą spotkać się na żywo „face-to-face”, to projekt można zrealizować też online. PNWM finansuje również takie spotkania.

Zajmują się Państwo STE(A)M? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. W ramach spotkań Eksperyment Wymiana młodzi ludzie z Polski oraz Niemiec, czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na tematykę STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu z zakresu „STE(A)M”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, centrum nauki, Maker Space, czy też w specjalistycznym przedsiębiorstwie. A może działa w Państwa otoczeniu Klub Młodego Odkrywca (KMO)? Warto poszukać i dołączyć!

Od projektu oczekujemy, by:
 • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, informatycznych lub STEAM;
 • tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania opierały się na wybranym temacie;
 • był innowacyjny i poruszał kwestie interesujące młodych ludzi;
 • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której uczestnicy aktywnie eksperymentują, odkrywają i prowadzą dokumentację podjętych działań;
 • pozostała część programu umożliwiała uczestnikom poznać się wzajemnie i kraj partnera;
 • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni;
 • grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników;
 • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży: Mogą wybrać posty w mediach społecznościowych i oznaczyć #eksperymentwymiana #pnwm, stworzyć krótki film na stronę organizacji lub szkoły albo w zupełnie inny sposób.
Stacjonarnie, online lub hybrydowo

Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe spotkania!

PNWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. Szczegóły dotyczące spotkań online, zasady ich dofinansowania i praktyczne materiały znajdą Państwa tu: Projekty online

A może szukają Państwo pomysłów na projekty spotkań online? Tu znajdą Państwo informacje o wirtualnych warsztatach, laboratoriach, materiałach i portalach do przeglądania: Inspiracje do projektów STEAM online.

Proponujemy również odwiedzić stronę Centrum Nauki Kopernik. „Kopernik w domu” oferuje doświadczenia do przeprowadzenia, inspiracje i materiały dydaktyczne, cykle tematyczne oraz zajęcia online.

Jak wspieramy?

Projekty STE(A)M wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek edukacyjnych. Program Eksperyment Wymiana pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

Projekty stacjonarne:

 • PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka „Stawki dofinansowania w 2022 roku dla programów dotacyjnych o szczególnym znaczeniu” w prawej kolumnie do pobrania) dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego jak i „dodatek na czas pandemii”;
 • na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.

Projekty online:

 • Informacje dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są pod Projekty online;
 • PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka „Stawki dofinansowania w 2022 roku dla programów dotacyjnych o szczególnym znaczeniu” w prawej kolumnie do pobrania).
 • Może chcą Państwo zacząć już teraz? Zaplanujcie wirtualne spotkania przygotowawcze dla zespołu projektowego i dla młodzieży. W ten sposób uczestnicy mogą się już poznać i wspólnie wypracować pomysł na spotkanie!

Uwagi ogólne do wszystkich projektów:

 • dofinansowujemy przygotowanie produktu lub dokumentacji projektu w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli ich stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów;
 • upowszechniamy wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M na stronie i poprzez nasze kanały społecznościowe.
Jak zgłosić projekt?

Aby zgłosić projekt do programu „Eksperyment Wymiana”, prosimy złożyć wniosek PNWM online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

 • do 28 lutego 2022 roku
 • do 30 kwietnia 2022 roku
 • do 30 września 2022 roku

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej 4 tygodnie po ww. terminach.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, ale spełniające ogólne kryteria wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Szukają Państwo inspiracji do projektów online z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych lub technologii? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wirtualnych warsztatów, inspirujących eksperymentów i materiałów wybranych placówek edukacyjnych:

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Good practice

Rozwiń wszystko

Chemia bez tajemnic

Chemia bez tajemnic

Współpracę V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy i niemieckiego gimnazjum Franziskaneum w Miśni zainaugurował w 2019 roku projekt STE(A)M pod hasłem „Chemia bez tajemnic”. Podczas spotkania, w którym udział wzięła młodzież z klas o profilu biologiczno-chemicznym, uczniowie mieli okazję przeprowadzić ciekawe eksperymenty i sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. W laboratorium uniwersyteckim zajmowali się barwnikami i procesami barwienia. Następnie w przedsiębiorstwie Wacker Chemie AG odbyli eksperymentalne praktyki, podczas których zajmowali się preparatami silikonowymi i wymyślali strategie firm dbających o ekologiczny bilans swej działalności. Projekt ten pozwolił młodym ludziom poznać tajniki zawodów w przemyśle chemicznym i zintegrować się jako grupa. Kto wie, może już wkrótce powstaną pierwsze polsko-niemieckie start-upy?

Kiedy i gdzie:

4-7.3.2020 r. w Miśni i Dreźnie

Organizatorzy projektu:

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy

Gymnasium Franziskaneum Meißen

Partnerzy projektu:

LernLaborFarbe der Technischen Universität Dresden

Wacker Chemie AG

Więcej informacji:

https://www.instagram.com/liegnitz_meissen/?igshid=1qx3u3va8wca1

Lecimy w kosmos

Lecimy w kosmos” – Polsko-niemieckie odkrywanie wszechświata

„Lecimy w kosmos” to hasło przewodnie projektu młodzieży z Łaz i Neuss, która wspólnie odkrywała układ słoneczny i przestrzeń kosmiczną. Program obejmował obserwacje astronomiczne oraz warsztaty. W ich trakcie uczniowie m.in. badali chemiczny skład komet, budowali własne teleskopy oraz poznawali aplikacje służące obserwacji gwiazd. Na chwilę wcielili się również w rolę naukowców i przeprowadzili symulację wizyty w stacji kosmicznej na Marsie. Jedną z głównych atrakcji projektu była wizyta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia, gdzie znajduje się największy teleskop w Polsce. Projekt był realizowany we współpracy z warszawskim Centrum Edukacyjnym Planeta Anuka.

Gdzie i kiedy:

4-11.10.2019 r. w Łazach i Warszawie

Organizatorzy projektu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach
Europaschule Marie-Curie-Gymnasium Neuss

Film o projekcie:

https://www.youtube.com/watch?v=lwFJehtedmQ&t=6s

Chemia makromolekularna

Chemia makromolekularna – tworzywa naturalne i syntetyczne

W projekcie wzięli udział uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Tarnowie i ze szkoły Marienschule Opladen w Leverkusen. Było to już drugie spotkanie uczestników projektu, które posłużyło kontynuacji i zgłębieniu omawianej wcześniej tematyki tworzyw sztucznych i recyklingu. W laboratorium szkolnym oraz  laboratorium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie młodzież pod okiem naukowców syntetyzowała makrocząsteczki i badała ich właściwości fizykochemiczne. Z kolei w czasie wizyty w zakładzie chemicznym grupy Azoty w Tarnowie uczniowie mogli przyjrzeć się, jak wygląda wykorzystanie tworzyw sztucznych w praktyce oraz zapoznać się z procesami chemicznymi na linii produkcyjnej.

Kiedy i gdzie:

4-11.4.2019 r. w Tarnowie

Organizatorzy projektu:

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

Marienschule Opladen

Między nowoczesnością a tradycją

Między nowoczesnością a tradycją – znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przyszłości

Zrównoważony rozwój jako podstawa przyszłości świata i ambiwalentny stosunek do postępu technicznego – tą tematyką zajęli się uczestnicy polsko-niemieckiego projektu, uczniowie Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski w Lublinie i szkoły Graf-Anton-Günther-Schule w Oldenburgu. W Klasztorze Benediktbeuern i przynależącym do niego Centrum Środowiska Naturalnego i Kultury uczniowie poznawali różne metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dyskutowali również na temat nowoczesnych technologii związanych z mobilnością i napędem – zarówno podczas wizyty w Muzeum Niemieckim w Monachium oraz warsztatów w szkole w Oldenburgu, jak i w czasie zwiedzania elektrowni wiatrowej. Ten wspólnie spędzony tydzień uświadomił uczniom, jak wielkie znaczenie dla przyszłości mają zmiany w polityce energetycznej. Swoje wrażenia uczestnicy spotkania uwiecznili w krótkim filmie.

Kiedy i gdzie:

22-30.5.2020 r. w Benediktbeuern, Monachium i Oldenburg

Organizatorzy projektu:

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie

Graf-Anton-Günther-Schule Oldenburg

Film o projekcie:

https://youtu.be/jb4hhFaE69U

Piraci na Nysie

„Piraci na Nysie” – badanie zanieczyszczenia Nysy mikroplastikiem

Podczas trójstronnego obozu letniego pod nazwą „Nyscy Piraci” 23 młodych ludzi z Polski, Niemiec i Czech zbadało poziom zanieczyszczenia rzeki Nysy mikroplastikiem i innymi śmieciami. Pracując w międzynarodowych zespołach, młodzież korzystała z prostych przyrządów do mierzenia temperatury powietrza i wody, indeksu UV, natężenia światła, jak również mikrosfer dla wody piasku. Przy okazji prowadzonych badań zebrała stosy śmieci, zalegających na brzegach rzeki po polskiej, niemieckiej i czeskiej stronie.

Projekt ten stanowił jednocześnie część obywatelskiej akcji naukowej „Plastikowi piraci”. Uzyskane w ramach akcji wyniki zostały udokumentowane we wspólnej bazie danych. Spotkanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Spotkań w Ostritz.

Gdzie i kiedy:  

12-17.08.2019 r., St. Marienthal w Ostritz

Organizatorzy projektu:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (PL)

DLR_School_Lab TU Dresden (DE)

Dobrovolnické centrum in Ústí nad Labem (CZ)

Film o projekcie:

https://vimeo.com/artgenossen/review/392791894/7f7542e13d

Robotyka, technika sterowania i systemy automatyzacji

Robotyka, technika sterowania i systemy automatyzacji – przyszłość na europejskim rynku pracy

Podczas spotkania młodzi ludzie z Zespołu Szkół Politechnicznych im. KEN w Łodzi i szkoły Werner-von-Siemens-Schule w Wetzlarze zgłębiali tajniki robotyki, technik sterowania i systemów automatyzacji. Przez cały tydzień pracowali w grupach polsko-niemieckich nad różnymi projektami z zakresu technologii i informatyki, poszerzając przy tym swoją wiedzę na temat europejskiego rynku pracy. Do zadań poszczególnych zespołów należało m.in. budowanie robotów, konstruowanie drona oraz tworzenie systemu sygnalizacji świetlnej. Rezultaty pracy wszystkich grup warsztatowych zostały udokumentowane przez jedną z nich na wspólnym blogu: wetzlarlodz.wordpress.com

Kiedy i gdzie:

22-27.09.2019 r. w Łodzi

Organizatorzy projektu:

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

Werner-von-Siemens Schule Wetzlar

Więcej informacji:

wetzlarlodz.wordpress.com

Naukowo (i) różnorodnie

Naukowo (i) różnorodnie – barkod DNA orchidei

Różnorodność gatunkowa i biologiczna była tematem przewodnim polsko-niemieckiego spotkania uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie i szkoły Gesamtschule Reichshof. W czasie szkolnych warsztatów młodzież analizowała próbki krwi, a za pomocą metod biochemicznych, biofizycznych i molekularno-genetycznych badała także różnorodność gatunkową na przykładzie rodzimych orchidei. W ten sposób uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak przy użyciu barkodu DNA można zidentyfikować gatunki roślin niedające się rozróżnić gołym okiem. Dzięki współpracy z laboratorium uczniowskim Uniwersytetu w Bielefeld udało się nawiązać do tematów poruszanych w szkole – ekologii i ewolucji – i przedyskutować je w międzynarodowej grupie.

Kiedy i gdzie:

13-20.9.2019 r. w Reichshof-Eckenhagen

Organizatorzy projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

Gesamtschule Reichshof

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/oficjalna.strona.ILO.Lancut/posts/2549319501795869?notif_id=1569234267690374&notif

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.

We współpracy z: