Program Eksperyment Wymiana

rozwiń wszystkie

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M*
w międzynarodowej wymianie młodzieży

* Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Zajmują się Państwo STE(A)M? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. W ramach spotkań Eksperyment Wymiana młodzi ludzie z Polski oraz Niemiec, czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na tematykę STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STE(A)M-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, centrum nauki, Maker Space, czy też w specjalistycznym przedsiębiorstwie.

Od projektu oczekujemy, by:
 • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu STE(A)M;
 • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją kwestie;
 • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie i samodzielnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań;
 • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni;
 • grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników;
 • został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.
Jak wspieramy?

Projekty STE(A)M-owe wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek edukacyjnych. Program Eksperyment Wymiana pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

 • przyznajemy do 150% stawek ryczałtowych PNWM (w ramach dotacji do kosztów programu, podróży, pośrednictwa językowego oraz ewentualnego spotkania przygotowawczego i podsumowującego);
 • na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną przyznajemy dofinansowanie jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych;
 • dofinansowujemy przygotowanie produktu lub dokumentacji projektu w ramach dotacji
  „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli ich stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów;
 • upowszechniamy wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M.

Projekty nieodpowiadające kryterium programu Eksperyment Wymiana, ale spełniające ogólne wytyczne wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM przez portal OASE. W tytule projektu prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Należy ponadto wypełnić formularz uzupełniający „Eksperyment Wymiana”.

Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 roku.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana Państwu najpóźniej 3 kwietnia 2020 roku.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

We współpracy z: