Giełda Trenerów i Trenerek

Na giełdzie udostępniane są profile pośredników i pośredniczek językowych oraz trenerów i trenerek pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mogą pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania młodzieży lub innego projektu.

Profil na giełdzie może założyć każdy, kto w ramach stałego zatrudnienia lub wykonywania wolnego zawodu, regularnie pracuje jako trener/trenerka i/lub pośrednik/pośredniczka językowa i nie działa w sprzeczności z misją i wizją PNWM.

Zakładanie profilu: Proszę się zarejestrować, wypełnić profil w jednym języku i wysłać go do potwierdzenia przez administratora.

Ani PNWM, ani instytucje, od których dana osoba otrzymała podstawowe wykształcenie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jej działalność. Prosimy również, aby wszystkie ustalenia zostały uzgadniane bezpośrednio.

Profil
  • Trener/-ka

  • Pośrednik językowy

Specjalizacje
Znajomość języków obcych

Brak wyników

Organizacje szkolące trenerów i trenerki lub pośredników i pośredniczki językowe: