Szerpa – portal o edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

  • Aktualności

AKTUALNOŚCI


POMYSŁY I METODY

Pomysłodzielnia jest portalem, na którym organizatorki i organizatorzy spotkań młodzieży mogą wyszukiwać metody dopasowane do potrzeb ich konkretnej grupy, realizowanego projektu i fazy spotkania. Pomysłodzielnię można przeszukiwać w oparciu o różne kryteria, np. według celów lub słów kluczowych.

Jak przeprowadzić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w świecie wirtualnym? Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe do przygotowania i podsumowania wymiany? Materiały PNWM ułatwiające zaplanowanie i przeprowadzenie projektu online.

„Diversity Box” to strona internetowa dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych spotkań młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych tematyką różnorodności. Znajdują się tam artykuły polskich i niemieckich ekspertek i ekspertów, a także materiały innych instytucji, zajmujących się tą tematyką, wybrane specjalnie pod kątem międzynarodowej wymiany.

Szerpa to nasz serwis internetowy poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Znajdą tam Państwo podstawowe informacje, tematy, metody i przykłady projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które mogą zainspirować do zajęcia się tym aspektem podczas międzynarodowych spotkań młodzieży.

Portal TRIYOU dedykowany jest wszystkim zainteresowanym wymianą między Polską, Niemcami i Ukrainą. Umożliwia on nawiązanie kontaktów, wspólne wypracowanie pomysłów oraz organizację projektów i oferuje także przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży. Oprócz sieciowania i współpracy pomiędzy partnerami, portal ułatwia codzienną organizację i trójstronną współpracę podczas spotkań młodych ludzi.

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. PNWM od początku swojego istnienia wspiera tego typu wymianę i praktyki. Platforma „Perspektywy Zawodowe” ma ułatwić organizację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do tych szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie jest oczywisty. Grupą docelową są szkoły ponadpodstawowe inne niż licea. W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenia.

Przedstawiamy Państwu bazę danych poświęconą miejscom pamięci drugiej wojny światowej i jej ofiar. Chcemy zapoznać Państwa z zarysem dzisiejszego „krajobrazu pamięci” w obu krajach oraz ułatwić Państwu planowanie i wybór miejsca pamięci w ramach polsko-niemieckiego spotkania młodzieży.

Międzynarodowe projekty wymiany uczniów są cennym elementem kształcenia dzieci oraz młodzieży i jako takie potrzebują systemowego wsparcia. W tym celu, w gronie ekspertów, we współpracy z całym środowiskiem polskiej oświaty i samorządami, czyli organami prowadzącymi szkoły, PNWM podjęła inicjatywę „Szkoła żyje wymianą”.