How to deal with a difficult past? – Seminarium specjalistyczne

How to deal with a difficult past?
Seminarium specjalistyczne dla (przyszłych) nauczycieli i nauczycielek

Jak radzić sobie z trudną przeszłością? – Pedagogiczne perspektywy na narodowy socjalizm, Zagładę i II wojnę światową. Dwuczęściowe seminarium specjalistyczne dla (przyszłych) nauczycieli i nauczycielek w Miejscach Pamięci Buchenwald i Sachsenhausen (18–24 lipca 2024 r.) oraz w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau (2–6 października 2024 r.).

Temat

Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz Marian Turski, były więzień Auschwitz i ocalały z Holokaustu, powiedział: „Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał, zbliżał się aż stało się to, co stało się tutaj.” Nie jest możliwe zrozumienie zbrodni popełnionych w Auschwitz bez cofnięcia się do okresu przedwojennego, umieszczenia Auschwitz w szerszym kontekście i zaangażowania się w różne perspektywy i formy pamięci o narodowym socjalizmie i jego zbrodniach.

Cele

Celem projektu jest dogłębna analiza historii zbrodni narodowosocjalistycznych oraz refleksja nad ich genezą i konsekwencjami. Chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób historia narodowego socjalizmu była i jest opowiadana w Niemczech i w Polsce oraz jakie ma to znaczenie dla teraźniejszości. Z tego powodu skupimy się również na analizie różnych podejść do treści i metod pracy edukacyjnej w miejscach pamięci organizujących seminarium. Przyjrzymy się także dogłębnie niemieckiemu i polskiemu systemowi edukacji. Uzyskana w ten sposób wiedza może okazać się wartościowa dla własnej (międzynarodowej) pracy edukacyjnej w szkole i poza nią.

Grupa docelowa

Na to wydarzenie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i nauczycielki oraz studentów i studentki historycznych lub pedagogicznych studiów magisterskich, którzy są już aktywni lub chcą być aktywni na polu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży i edukacji historyczno-politycznej (w szkole i/lub poza nią).

Szczegóły organizacyjne

  • Dwuczęściowe seminarium odbędzie się w Miejscach Pamięci Buchenwald i Sachsenhausen (18–24 lipca 2024 r.) oraz w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau (2–6 października 2024 r.).
  • Organizatorzy pokryją koszty zakwaterowania, wyżywienia, transferów lokalnych i programu. Uczestnicy są odpowiedzialni za podróż do i z miejsca seminarium oraz za własne ubezpieczenie zdrowotne.
  • Językiem seminarium jest angielski, dlatego warunkiem uczestnictwa jest dobra bierna i czynna znajomość języka.
  • Ogłoszenie z linkiem do rejestracji i planowany program (w j. angielskim) można pobrać z kolumny po prawej stronie.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń na seminarium minął.