Język i animacja językowa

Język i animacja językowa

To, jaki język będzie używany podczas wymiany, nie ma wpływu na finansowanie spotkania przez PNWM. Jednak od początku przykładamy wagę do tego, aby wymiany młodzieżowe stwarzały wszystkim uczestniczącym odpowiednie warunki do zapoznania się z językiem sąsiada. Nie chodzi tylko o to, aby niemieckim uczestniczkom i uczestnikom przybliżyć język polski czy polskim język niemiecki. Najważniejsze jest pokazać, że w czasie wymiany oba języki współistnieją na równych prawach oraz że kontakt z żywym językiem w autentycznych sytuacjach to cenne doświadczenie. I w końcu, że poprawność gramatyczna czy rozwinięte konstrukcje zdań nie mają tu znaczenia.

W osiągnięciu tych celów pomaga animacja językowa – rozumiana jako zbiór gier językowych i ćwiczeń komunikacyjnych, które zręcznie łączą JĘZYK (lub też komunikację niewerbalną), ZABAWĘ i DYNAMIKĘ GRUPY.

Czym jest animacja językowa?

Animacja językowa to metoda pedagogiczna opracowana specjalnie na potrzeby międzynarodowych spotkań młodzieży. Pomaga zarówno organizatorkom i organizatorom, jak i uczestniczkom i uczestnikom projektów pozbyć się strachu przed używaniem języka obcego oraz przełamać bariery komunikacyjne. Dzięki prostym środkom w interesujący sposób przybliża osobom obecnym na spotkaniu inny język. Animacja językowa składa się z wielu różnych metod i tematów, więc mogą z niej korzystać zarówno osoby początkujące, jak i doświadczone.

Seminaria z animacji językowej

„Zip-Zap” – pod tym tytułem oferujemy od 2008 roku warsztaty metodyczne z animacji językowej, od 2020 roku dostępne również online. Raz do roku odbywa się kilkudniowe szkolenie z zakresu animacji językowej dla grup wielonarodowych pod kierownictwem IJAB – Biura ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec.

Także ośrodki w Polsce i w Niemczech specjalizujące się w międzynarodowej pracy z młodzieżą organizują seminaria na ten temat. Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej z informacjami o bieżących szkoleniach PNWM i jej partnerów.

Publikacje PNWM

PNWM opracowała różne formaty i publikacje wspierające pierwsze kontakty z językiem polskim i niemieckim. Większość z nich można zamówić bezpłatnie lub za niewielką opłatą, bądź pobrać w postaci pliku pdf.  Zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki „Publikacje” pod hasła „Język“ oraz „Gry“.

W biuletynie informacyjnym INFO Nr 1/2017 zebraliśmy wiedzę i pomysły ekspertów oraz doradzaliśmy, jak świadomie zajmować się tematem języka podczas projektów, a także w szkole i w domu.

Jeśli w najbliższym czasie planują Państwo polsko-niemiecką wymianę młodzieży, a program nie jest jeszcze dopięty, prosimy zajrzeć do Pomysłodzielni – wyszukiwarki metod na spotkania młodzieży! Tutaj zebraliśmy metody odpowiednie dla każdej grupy. W zależności od priorytetu (język, poznanie się, integracja itd.) Pomysłodzielnię można przeszukiwać w oparciu o różne kryteria, np. według celów spotkania lub słów kluczowych.

Warto także skorzystać z naszych mobilnych rozmówek polsko-niemieckich. Aplikacje „Spróbuj po niemiecku” i „Versuch’s auf Polnisch” pobiorą Państwo bezpłatnie w App Store dla iPhona i iPada lub w Google Play dla Androida.

Animacja językowa w innych instytucjach międzynarodowej pracą z młodzieżą

Animacja językowa w wydaniu niemiecko-francuskim, niemiecko-greckim lub niemiecko-czeskim? Inspiracje do własnych działań animacyjnych znajdą Państwo również wśród ofert i publikacji naszych partnerów!

Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Grecko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

TANDEM – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Fundacja Rosyjsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży

ConAct – Centrum Koordynacji Izraelsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

IJAB – Biuro ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec

PNWM i wymienione instytucje międzynarodowej pracą z młodzieżą regularnie przeprowadzają wewnętrzne spotkania robocze oraz sieciujące w zakresie animacji językowej.

Projekty innych partnerów

  • PolenMobil

PolenMobil odwiedza dzieci i młodzież szkolną (od 3 klasy wzwyż), które chcą się dowiedzieć więcej o Polsce, jej kulturze i języku. Projekt jest skierowany do wszystkich placówek – nie tylko to tych, które już prowadzą wymianę szkolną z Polską lub mają w swojej ofercie język polski jako język obcy. PolenMobil szczególnie stara się docierać do szkół, które w swoim codziennym nauczaniu nie zbudowały jeszcze relacji z krajem sąsiada. Zapisy są możliwe na bieżąco.

PolenMobil to projekt realizowany przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt.

Filmy instruktażowe z animacjami językowymi

Interkulturelles netzwerk e.V., stowarzyszenie organizujące spotkania międzykulturowe z wieloma partnerami z kraju i zagranicy, nagrało kilka krótkich filmów prezentujących teorię animacji językowej oraz najważniejsze metody. Filmiki są dostępne na stronie internetowej http://languageanimation.org/pl.

Tandemowe kursy językowe

PNWM dofinansowuje szkolenia dla organizatorek i organizatorów spotkań młodzieżowych w formie tandemowych kursów językowych, na których osoby z Polski i Niemiec uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Podczas nauki tandemowej obowiązuje zasada wzajemności. Partnerzy tandemowi, którzy posiadają już podstawową znajomość drugiego języka, prowadzą ze sobą konwersacje i wykonują wspólnie ćwiczenia i zadania. Informacje o aktualnej ofercie szkoleniowej uzyskają Państwo u naszych partnerów: w Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku oraz w Centrum Języków Obcych „Germanitas“ w Rzeszowie.

Kursy dla tłumaczy grupowych

To właśnie pośrednicy językowi są często odpowiedzialni za ułatwianie kontaktów podczas spotkań polsko-niemieckich. Przy czym ich rola nie sprowadza się wyłącznie do dosłownego tłumaczenia. W trakcie kursów dla tłumaczek i tłumaczy grupowych uczestniczący, którzy posiadają bardzo dobrą znajomość języka sąsiada, poszerzają swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia grupowego oraz kodów międzykulturowych. Praktyczny wymiar kursów daje im możliwość wypróbowania się i doskonalenia swoich umiejętności w realnych sytuacjach. Informacje o aktualnej ofercie szkoleniowej uzyskają Państwo u naszych partnerów: JuSeV – Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. w Fürstenwalde oraz viadrina sprachen gmbh we Frankfurcie nad Odrą.

 

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film