Konferencja Partnerstw Samorządowych

Konferencja Partnerstw Samorządowych we Wrocławiu

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza na polsko-niemiecką Konferencję Partnerstw Samorządowych, która odbędzie się od 23 do 25 września 2024 roku we Wrocławiu. Rejestracja trwa do 9 czerwca 2024 roku.

Temat

Podczas konferencji uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, jak zainicjować lub wzmocnić wymianę młodzieży w ramach istniejących partnerstwach samorządowych.  Poprzez warsztaty i bezpośredni kontakt z partnerem z drugiej strony Odry, ale także z młodzieżą zaangażowaną w działalność lokalną w swoich miastach i gminach, poznają nowe perspektywy na szanse i możliwości wymiany młodzieży. Ponadto konferencja oferuje także przestrzeń na sieciowanie i wymianę doświadczeń oraz możliwość uzyskania informacji na temat wsparcia finansowego dla projektów młodzieżowych.

Więcej informacji znajduje się w programie w prawej kolumnie.

Grupa docelowa

Konferencja jest skierowana do urzędniczek i urzędników miast, gmin i powiatów, odpowiadających za współpracę partnerską, jak i również do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i młodzieżowych rad gmin i miast z Polski i Niemiec. PNWM zachęca do uczestnictwa przedstawicieli obu partnerów, jednakże nie jest to warunkiem koniecznym do udziału.

Osoby reprezentujące młodzieżowe rady gmin i miast powinny być w wieku od 18 do 26 lat.

PNWM zaprasza do udziału maksymalnie dwie osoby reprezentujące jedno partnerstwo (jedną przedstawicielkę bądź przedstawiciela ze strony polskiej i jedną/jednego ze strony niemieckiej), żeby dać możliwość udziału jak największej ilości partnerstw.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje organizacjyne

Wydarzenie odbędzie się w centrum konferencyjnym Concordia Design, które znajduje się na Wyspie Słodowej we Wrocławiu. Więcej informacji dotyczących przebiegu konferencji znajduje się w programie w prawej kolumnie.

Koszty za udział w wydarzeniu wynoszą 130 złotych (pokój dwuosobowy) lub 220 złotych (pokój jednoosobowy). Opłata pokrywa nocleg, tłumaczenie symultaniczne, koszty programu i wyżywienie.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i niemiecki.

Rejestracja

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję minął.

 

Wydarzenie wspiera Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Dofinansowanie