Szkolenia

50 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Niemcy


Z okazji 50. rocznicy nawiązania stosunków dy plomatycznych między Polską a Niemcami zachodnimi PNWM organizuje wspólnie z Instytutem Zachodnim w Poznaniu 12 września 2022 roku konferencję polsko-niemiecką „50 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Niemcy 1972–2022. West goes East, East goes West – spojrzenie w przeszłość i przyszłość”

Kalendarz wydarzeń PNWM od lipca do grudnia 2022 roku


Chcieliby się Państwo dowiedzieć, jakie szkolenia i wydarzenia PNWM zaplanowała jeszcze na bieżący rok? W naszym kalendarzu wydarzeń na drugą połowę 2022 roku znajdą Państwo wszystkie informacje na ten temat.

„Rada Rad” – seminarium dla młodzieżowych rad


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje wspólnie z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych i niemiecką Akademią Młodzieżowych Rad Miast seminarium „Rada Rad” dla około 50 członków i członkiń młodzieżowych rad miast (MRM). Wydarzenie odbędzie się od 16 do 19 września 2022 roku w Görlitz.

INSPIRATORIUM


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na Inspiratorium – Forum Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży, które odbędzie się od 10 do 12 października 2022 roku w Würzburgu. Forum adresowane jest do osób zaangażowanych w pozaformalną polsko-niemiecką wymianę młodzieży – organizatorów i organizatorek, pedagogów i pedagożek oraz pracowników i pracowniczek jednostek centralnych PNWM.

Seminaria „PNWM online“


Tworzenie programu, pozyskiwanie dodatkowych środków, pomocne narzędzia online lub projekty w miejscach pamięci - to tylko niektóre z tematów szkoleń online, które znajdują się w ofercie PNWM.

„Potrzeba uznania w międzynarodowej wymianie młodzieży”


Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację, termin szkolenia ulega zmianie! „Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 21 do 24 października 2022 roku do pałacu w Będlewie koło Poznania na seminarium specjalistyczne dla osób organizujących międzynarodowe wymiany młodzieży.