Forum Trebnitz Młodzież i Zawód

Forum Trebnitz Młodzież i Zawód

Od 22 do 24 maja 2024 w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań odbędzie się polsko-niemieckie forum skierowane do podmiotów kształcenia zawodowego, które są zainteresowane przygotowaniem międzynarodowych spotkań młodzieży i praktyk zawodowych.

Forum współorganizowane jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), Stowarzyszenie Zamek Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań oraz Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu

W tym roku forum ma umożliwić m. in. wymianę doświadczeń związanych z przygotowaniem i realizacją praktyk zawodowych oraz poznanie i przećwiczenie metod realizacji międzynarodowych wymian młodzieży, w tym praktycznych narzędzi internetowych.

Sprawy organizacyjne

Forum odbędzie się w Zamku Trebnitz – Centrum Edukacji i Spotkań.

Opłata za udział dla osób z Polski wynosi 30 euro. Należy ją uiścić na miejscu w dniu przyjazdu.

Forum będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na szkolenie minął.