Kurs dla tłumaczek i tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych

Kurs dla tłumaczek i tłumaczy
polsko-niemieckich grup młodzieżowych

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz viadrina Dialog und Transfer gmbh organizują od 20 do 26 lipca 2024 roku we Frankfurcie nad Odrą kurs wprowadzający dla tłumaczy i tłumaczek polsko-niemieckich grup młodzieżowych.

Podczas międzynarodowych wymian młodzieży komunikacja jest ogromnie ważna dla powodzenia realizowanego projektu. Aby ułatwić ją uczestniczkom i uczestnikom projektu, tłumaczki i tłumacze dla grup powinni nie tylko przekładać znaczenie wypowiedzi, ale również przekazywać pozajęzykowe kody kulturowe.

Cel

Kurs dla tłumaczy i tłumaczek dla grup nie jest kursem językowym, lecz służy poznawaniu i ćwiczeniu technik tłumaczeniowych i komunikacyjnych. Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą umiejętności, pozwalające im na językową, merytoryczną oraz organizacyjną pracę z polsko-niemieckimi grupami młodzieżowymi.

Grupa docelowa

Osoby prowadzące programy polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (oraz pracujące dla instytucji kulturowo-społecznych mających wiele kontaktów z młodzieżą) z bardzo dobrą znajomością języka partnera oraz pewnym doświadczeniem w tłumaczeniach ustnych.

Tematy i metody

  • wprowadzenie w teorię tłumaczenia,
  • ćwiczenia m. in. z retoryki i techniki notacji,
  • pojęcia związane z daną kulturą oraz tautonimy,
  • praktyczne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne „w terenie“,
  • warsztaty dotyczące roli tłumacza-animatora,
  • ćwiczenia z zakresu animacji językowej.

W ramach kursu zapewniamy

  • zajęcia oraz wizyty w instytucjach zajmujących się współpracą polsko-niemiecką,
  • zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w nowoczesnym akademiku w Słubicach,
  • potwierdzenie uczestnictwa w języku polskim i niemieckim.

Termin i miejsce

Kurs odbędzie się od 20 do 26 lipca 2024 we Frankfurcie nad Odrą. 

Koszt

Koszt kursu dla uczestników mieszkających w Polsce wynosi 140 euro. Uczestnicy sami ponoszą koszty wyżywienia (poza wspólnie zorganizowanymi posiłkami) oraz koszty ubezpieczenia KL/NNW. Koszty podróży prawdopodobnie mogą zostać częściowo zwrócone osobom uczestniczącym wg. stawek PNWM.

Zgłoszenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie prosimy przesłać mailem na właściwym formularzu (do pobrania w prawej kolumnie) do 30 czerwca 2024 roku. Skontaktujemy się z Państwem bezpośrednio po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Kurs dofinansowany będzie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM).