Forum młodzieży

Forum młodzieży

Co pewien czas PNWM organizuje dla młodych ludzi z Polski i Niemiec trzydniowe forum młodzieży. Seminarium to jest skierowane do młodych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, którzy działają w różnych organizacjach i chcieliby ze swoimi rówieśniczkami i rówieśnikami przedyskutować aktualne tematy, jak również nawiązać z nimi współpracę.

Rozwiń wszystko

2022 – Rada rad

Od 15 do 18 września 2022 roku odbyło się w Görlitz Forum młodzieży „Rada rad”, które było skierowane do członkiń i członków młodzieżowych rad miast, powiatów i gmin w Polsce i Niemczech. W seminarium wzięły udział po dwoje młodych ludzi z 15 polskich i niemieckich rad wraz z jedną opiekunką lub jednym opiekunem. Podczas tych trzech dni rozmawiali oni o strukturach gremiów, w których zasiadają w obu krajach, i ich pracy. Nawiązali znajomości i opracowali wspólne projekty. Ponadto wzięli udział w dwóch warsztatach. Jeden z nich, z udziałem wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP, był poświęcony możliwościom działania w zakresie zmian klimatycznych. Drugi był praktycznym treningiem wystąpień publicznych i argumentacji przeprowadzony przez trenerów „Młodzież debatuje”, wzgl. „Polska debatuje”. Opiekunki i opiekunowie grup rozmawiali zaś o roli i zadaniach mentorek i mentorów dziecięcych i młodzieżowych rad.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z niemiecką Akademią Młodzieżowych Rad Miast, saksońskim Biurem doradczym ds. partycypacji dzieci i młodzieży oraz Polską Radą Organizacji Młodzieżowych (PROM).

Zdjęcia

2022 – Equality, Equity and Justice

Nierówności społeczne na świecie stają się coraz większe i coraz bardziej budzą żądania równego traktowania i równych szans. Jednak nie zawsze jest to takie proste, brać pod uwagę potrzeby wszystkich i być wrażliwym na różnorodność. Jaka jest różnica miedzy pojęciami gender i płeć? Co ma wspólnego język z władzą i jak może on być bardziej wrażliwy na płeć?

Od 16 do 22 maja 2022 roku 20 młodych ludzi z Polski i Niemiec dyskutowało na te tematy podczas warsztatów i wykładów dotyczących sprawiedliwości i równouprawnienia. W trakcie tego wydarzenia nie tylko poszerzyli swoją wiedzę w zakresie tematami seminarium, ale też nauczyli się nowych metod z zakresu edukacji genderowej podczas międzynarodowych wymian młodzieży.

Forum to zostało zorganizowane przez wolontariuszki PNWM: Maren Bassier, Maję Kiedrowską i Vandę Martinic oraz dofinansowane przez fundację Sanddorf Stiftung.

Zdjęcia

2021 – Europe Calling

W forum odbywającym się od 6 do 10 września 2021 roku wzięło udział 25 młodych Europejek i Europejczyków z Polski i Niemiec, którzy przez pięć dni intensywnie dyskutowali o Europie. W programie były m.in. warsztaty medialne i dyskusje o przyszłości Unii Europejskiej, jak również spotkanie z saksońską Minister Sprawiedliwości i Demokracji Katją Meier oraz europosłanką Różą Thun. Punktem kulminacyjnym forum było spotkanie z polityczkami i politykami podczas Konferencji Niemieckich Ministrów ds. Europejskich (8 i 9 września w Chemnitz), podczas którego młodzież przedstawiła swoje żądania wobec przyszłości Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z Akademią Europejską Otzenhausen.

Fotos

 

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film

2019 – Spread the Vote! Young European Elections

90 uczestniczek i uczestników, 12 teamerek i teamerów oraz dziewięcioro prowadzących warsztaty spotkało się od 25 do 27 kwietnia 2019 roku w Europejskim Centrum Młodzieży w Strasburgu, by pochylić się nad tematem udziału młodzieży w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku.

W ramach wprowadzenia do tematu pierwszego dnia odbyła się debata o działaniu Unii Europejskiej. Podczas kolejnych dwóch dni młodzież opracowywała w ramach tematycznych warsztatów „Radio”, „Wideo”, „Symulacja”, „Wydarzenia” i „YouTube&Web2.0” kampanie, które miały zmotywować młodych ludzi do udziału w wyborach. Podczas wydarzenia odbyła się również dwugodzinna dyskusja z sekretarzami stanu ds. młodzieży Juliane Seifert i Gabrielem Attalem o demokracji, partycypacji i zaangażowaniu młodzieży, jak również o prawach człowieka, mobilności  i ochronie środowiska. Ostatniego dnia młodzi ludzie przedstawili wyniki pracy wszystkich grup warsztatowych, a grupa radiowa nadała na żywo z Europejskiego Centrum Młodzieży swój reportaż.

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane we współpracy z Federalną Centralą ds. Kształcenia Obywatelskiego, Francusko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i stowarzyszeniem Vote&Vous.