Coroczne wydarzenie dla osób zaangażowanych w pozaformalną edukację młodzieży

Coroczne wydarzenie dla osób zaangażowanych w pozaformalną edukację młodzieży

Raz w roku PNWM organizuje konferencję dla swoich największych partnerów – jednostek centralnych PNWM – naprzemiennie z „Inspiratorium”, czyli forum dla pracowniczek i pracowników placówek kształceniowych, stowarzyszeń oraz organizacji parasolowych. Osoby uczestniczące w tych wydarzeniach dyskutują o aktualnych tendencjach w międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Forum dla osób zaangażowanych w pozaformalną edukację młodzieży

„Inspiratorium – forum pozaszkolnej wymiany młodzieży” organizowane jest naprzemiennie z Konferencją jednostek centralnych PNWM. Wydarzenie adresowane jest do edukatorów i edukatorek oraz pracowniczek i pracowników stowarzyszeń, fundacji, organizacji parasolowych realizujących projekty wymiany młodzieży.

Trzydniowe forum daje przestrzeń na rozmowy o aktualnych tendencjach i wyzwaniach oraz przyszłości polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Wydarzenie stanowi okazję do zdobycia wiedzy, nowych inspiracji i pozyskania świeżych impulsów do działania. To również doskonała okazja do nawiązania kontaktów oraz zainspirowania innych zaangażowanych w międzynarodową wymianę młodzieży.

Konferencja jednostek centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostki centralne są dla PNWM szczególnymi instytucjami partnerskimi. Dysponują one bowiem określoną częścią budżetu organizacji i odpowiadają za rozpatrywanie wniosków oraz dofinansowanie projektów. Ich pracownicy i pracowniczki stanowią także ważny głos doradczy w zakresie rozwoju organizacji, wskazywania nowych kierunków działań, a także bieżącej współpracy z wnioskodawcami.

Celem dwudniowej konferencji jest wymiana doświadczeń i perspektyw osób pracujących w jednostkach centralnych, przekazanie informacji o aktualnych działaniach i formach wsparcia PNWM, wspólne szkolenie z zakresu pracy z systemami informatycznymi niezbędnymi do obsługi wniosków, a także rozmowa o rozwoju współpracy oraz wyzwaniach dotyczących polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.