Deklaracja z Fürstenried

Deklaracja z Fürstenried

W dniach od 13 do 15 listopada 2023 roku w zamku Fürstenried w Monachium odbyła się II Konferencja Wymiany Młodzieżowej i Szkolnej „Przeżyć różnorodność – wzmacniać akceptację”. Zaowocowała ona podpisaniem tzw. Deklaracji z Fürstenried, nawołującej decydentki i decydentów politycznych do uznania międzynarodowej wymiany za instrument wspierający rozwój społeczeństwa opartego na otwartości i demokracji. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, między innymi jako członek inicjatywy „Austausch macht Schule” („Szkoła żyje wymianą“), także została sygnatariuszem tej deklaracji (treść poniżej).

Również Państwo – w imieniu swojej organizacji lub prywatnie – mogą podpisać deklarację, wypełniając formularz online. Więcej informacji (w j. niemieckim) można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Wymiany Młodzieżowej i Szkolnej.

Deklaracja z Fürstenried

Uznanie i wsparcie potencjału
międzynarodowej wymiany młodzieżowej i szkolnej

Jako uczestniczki i uczestnicy II Konferencji Wymiany Młodzieżowej i Szkolnej „Przeżyć różnorodność – wzmacniać akceptację” zgadzamy się, że międzynarodowe spotkania i wymiana młodzieży – szkolna, pozaszkolna i dotycząca edukacji zawodowej, zarówno indywidualna, jak i grupowa, krótko- i długoterminowa ­ –  mają gruntowne i trwałe skutki indywidualne i społeczne.

Wymiana i spotkania ze względu na różnorodność oferowanych formatów posiadają niezwykły potencjał. Umożliwiają wszystkim młodym ludziom odkrywanie lub poszerzanie własnych umiejętności i kompetencji bez względu na indywidualne predyspozycje, zainteresowania, ograniczenia czy zasoby społeczno-ekonomiczne. W ten sposób rozwijają szczególną, integracyjną moc.

Podstawą naszej pracy są skuteczne i wypróbowane koncepcje pedagogiczne. Posiadamy różnorodną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w ramach której pracują zarówno osoby zatrudnione, jak i wolontariuszki i wolontariusze, oraz szeroką ofertę opartą na zaufanej współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami partnerskimi. Dzięki temu odgrywamy istotną rolę w naszym zróżnicowanym społeczeństwie.

Jesteśmy przekonani, że międzynarodowa wymiana i spotkania młodzieży posiadają potencjał, który pragniemy wspólnie rozwijać.

Aspekt indywidualny 

Międzynarodowa wymiana i spotkania młodzieży przyczyniają się do kształcenia i osobistego rozwoju młodych ludzi. Jest to możliwe przede wszystkim poprzez poznawanie ludzi z różnych środowisk kulturowych, w nowym otoczeniu, w aktywizujących warunkach sprzyjających uczeniu się oraz dzięki poczuciu odpowiedzialności i własnej sprawczości.

Aspekt społeczny

Międzynarodowa wymiana i spotkania młodzieży stanowią przestrzeń edukacyjną o szczególnym charakterze partycypacji, które umożliwiają młodym ludziom prowadzenie dialogu z innymi i zmianę perspektywy. Dzięki różnorodności form wymiana i spotkania oddziałują integracyjnie i włączająco. Są to programy edukacyjne odpowiednie dla WSZYSTKICH młodych ludzi. W rozumieniu uczestnictwa i zapewnienia równych szans muszą być one otwarte dla WSZYSTKICH, bez żadnych ograniczeń i na równych zasadach.

Aspekty polityczny 

Wymiana i spotkania młodzieży są istotnymi elementami edukacji w obliczu globalnych wyzwań. Przyczyniają się do promowania wartości demokratycznych, aktywnego zaangażowania oraz międzynarodowego porozumienia. Wzmacniają świadomość społeczno-polityczną i zaangażowanie obywatelskie. Pozwalają na doświadczenie poczucia własnej sprawczości oraz na kształtowanie i zmianę warunków społecznych.

Z tych powodów zachęcamy decydentki i decydentów politycznych do:

 • uznania międzynarodowej wymiany i spotkań młodzieży za instrumenty wspierające rozwój społeczeństwa otwartego i demokratycznego;
 • ustalenia całościowej strategii dot. wymian i spotkań młodzieży na wszystkich poziomach politycznych i ze wszystkimi resortami;
 • stworzenia odpowiednich strukturalnych i finansowych warunków ramowych dla wymian i spotkań młodzieży.

W szczególności potrzebujemy:

 • ustanowienia międzynarodowej wymiany i spotkań młodzieży jako oczywistego elementu ścieżki edukacyjnej każdego młodego człowieka we wszystkich rodzajach szkół, w kształceniu zawodowym oraz w pracy socjalnej z młodzieżą;
 • rzetelnej współpracy szkół i organizacji pracujących z młodzieżą
  z decydentkami i decydentami w obszarze polityki, administracji publicznej, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego;
 • wspólnych wysiłków na rzecz informowania WSZYSTKICH młodych ludzi
  o ofertach wymiany i spotkań młodzieży, zachęcania ich do uczestnictwa i usuwania barier;
 • większego zaangażowania młodzieży i byłych uczestniczek i uczestników spotkań w informowanie o wymianie i spotkaniach młodzieży oraz ich dalszego rozwijania;
 • wyraźnego uznania wartości, z jakimi wiąże się doświadczenie spotkania międzynarodowego dla młodych ludzi.

Razem przyczyniamy się do budowania świata, w którym różnorodność, spotkanie i zrozumienie będą stawać się bardziej oczywistymi wartościami.

München-Fürstenried, 15 listopada 2023 roku