Współpraca z ukraińskimi partnerami

Dotacje PNWM na współpracę z ukraińskimi partnerami

Od 30 lat istnienia Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Ukraina stanowi stały element wymiany młodzieży. Od ponad 10 lat PNWM co roku wspiera ponad 100 polsko-niemiecko-ukraińskich spotkań młodzieży. Projekty z Ukrainą stanowią największą część projektów trójstronnych dofinansowywanych przez naszą organizację.

Jeśli aktualnie zastanawiają się Państwo nad tym, jak w tym trudnym czasie współpracować z ukraińskimi organizacjami partnerskimi lub jakie wsparcie im zaoferować, prosimy zapoznać się z poniższymi możliwościami uzyskania dotacji PNWM, a także z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (zob. plik w prawej kolumnie).

Aktywni i wcześniej już wspierani przez PNWM polscy i niemieccy partnerzy mogą zaprosić osoby ze swoich organizacji partnerskich w Ukrainie na indywidualny pobyt (do trzech miesięcy) w Polsce lub Niemczech. PNWM udzieli dofinansowania w kwocie do 90 złotych na dzień i osobę (w Niemczech 30 euro) oraz znacząco zrefunduje koszty podróży. Program realizowany jest w ramach wizyty studyjnej dla nauczycieli, pracowników stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji lub w ramach praktyk (dla osób poniżej 27 roku życia). Wniosek o dotację należy złożyć przez system OASE (rodzaj projektu: wymiana indywidualna praktyki / wizyta studyjna). Podczas wypełniania wniosku należy podać partnerów projektu, załączyć program i opisać cele.

Poza tym mogą Państwo zorganizować także trójstronny projekt z dofinansowaniem PNWM, nawet jeśli osoby uczestniczące z Ukrainy przebywają już w Polsce lub Niemczech. W tym przypadku obowiązują zasady dofinansowania dla projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Prosimy o wyrozumiałość wobec faktu, że portal OASE nie jest jeszcze całkowicie dostosowany do tych formatów, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które ułatwią Państwu złożenie wniosku.