Instytucje partnerskie

Instytucje partnerskie oraz wspierające PNWM

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe niżej wymienionych projektów oraz pełną zaufania i owocną współpracę kierujemy do:

Ministerstw:

Federalnego Ministerstwa ds. Rodzin, Seniorów, Kobiet i Młodzieży
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec
  • Trójstronne projekty wymiany młodzieży z Ukrainą i innymi krajami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosją (www.pnwm.org/pwr) , a także na terenie tych krajów
  • Regularne polsko-niemiecko-ukraińskie programy specjalistyczne dla organizatorów wymian młodzieży
  • Portal internetowy TRIYOU umożliwiający tworzenie sieci kontaktów, zarządzanie projektami wymiany młodzieży oraz ich promowanie
  • Publikacje polsko-niemiecko-ukraińskie
  • Poszerzenie o wersję w języku ukraińskim narzędzi ewaluacyjnych i-Eval

Unii Europejskiej 

PNWM jest instytucją akredytowaną w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dzięki temu dofinansowaniu uczennice/uczniowie szkół branżowych i technicznych, jak również nauczycielki/nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają możliwość odbycia stażu zawodowego lub hospitacji w Niemczech.

Fundacji:

Fundacji Bernharda Waldingera
Sanddorf Stiftung
Fundacji F. C. Flicka przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji 
Fundacji Nowe Landy
Fundacji Deutsche Telekom
Fundacji Roberta Boscha
Fundacji im. Heinricha Bölla
Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko
Fundacji Bethe
  • Polsko-niemieckie i trójstronne projekty poświęcone miejscom pamięci, finansowane z programu dotacji „Zachować pamięć“ – „Zachować pamięć“ w Gdańsku w 2015 roku

Przedsiębiorstw:

A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG
Ströer Deutsche Städte Medien GmbH
  • Oddanie do dyspozycji 200 powierzchni reklamowych w Berlinie i Brandenburgii z okazji jubileuszu 25-lecia PNWM w 2016 roku

Poza tym PNWM współpracuje z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, która jako jedna z największych niemieckich zagranicznych izb handlowych od ponad 20 lat wspiera za granicą polsko-niemieckie stosunki gospodarcze.

Partnerami PNWM od wielu lat są także liczne instytucje i organizacje zajmujące się współpracą polsko-niemiecką oraz międzynarodową pracą z młodzieżą.