Profil użytkownika Eliza Zadłużna

Zarejestruj Zaloguj
Eliza Zadłużna


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


budowanie zespołu/team building
dynamika grup
empowerment
edukacja międzykulturowa
edukacja na rzecz różnorodności
inkluzja
mediacja / zarządzanie konfliktami
moderacja / facylitacja
motywacja / partycypacja młodzieży
soft skills (kompetencje miękkie)
spotkanie online
zarządzanie zmianą

Eliza Zadłużna

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą

Pośrednik językowy:


Pracodawca: freelance trainer & coach


Miejscowość : Pełczyce


E-mail : e.zadluzna@post.pl


Eliza_Zadluzna_c.v.-...

Znajomość językówpolski
angielski


Projekty i spotkaniaKilka słów o mniePowrót