Profil użytkownika Wojtek Pappai

Zarejestruj Zaloguj
Wojtek Pappai


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


animacja językowa
budowanie zespołu/team building
dynamika grup
edukacja ekologiczna
empowerment
edukacja międzykulturowa
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
ewaluacja
moderacja / facylitacja
motywacja / partycypacja młodzieży
soft skills (kompetencje miękkie)
spotkanie online
zarządzanie zmianą
zarządzanie projektami

Wojtek Pappai

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą
Trener/-ka pracy z dziećmi

Pośrednik językowy:


Miejscowość : Białystok


E-mail : w.pappai@gmail.com


Znajomość językówpolski


Projekty i spotkaniaKilka słów o mniePowrót