Profil użytkownika Elżbieta Olczak

Zarejestruj Zaloguj
Elżbieta Olczak


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


budowanie zespołu/team building
dynamika grup
edukacja dla pokoju
empowerment
edukacja międzykulturowa
edukacja na rzecz różnorodności
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
edukacja o prawach człowieka
edukacja obywatelska
inkluzja
komunikacja i język
moderacja / facylitacja
motywacja / partycypacja młodzieży
soft skills (kompetencje miękkie)
spotkanie online

Elżbieta Olczak

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą
Trener/-ka pracy z dziećmi

Pośrednik językowy:


Pracodawca: Akcja Edukacja Elżbieta Olczak


Miejscowość : Konstancin - Jeziorna


Kontakt

Elżbieta Olczak_CV...

Znajomość językówpolski
angielski


Projekty i spotkaniaKilka słów o mnie


Psycholożka międzykulturowa, trenerka, autorka materiałów edukacyjnych. Absolwentka Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń, tworzeniem publikacji oraz koordynacją projektów z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej oraz wrażliwości na różnorodność. Pracuje z różnymi grupami docelowymi, w tym z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami oraz studentami i studentkami. Związana z kilkoma organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Grupą Zagranica.


Powrót