Profil użytkownika Marta Gawinek-Dagargulia

Zarejestruj Zaloguj
Marta Gawinek-Dagargulia


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


animacja językowa
budowanie zespołu/team building
dynamika grup
edukacja demokratyczna / betzavta
edukacja dla pokoju
empowerment
edukacja międzykulturowa
edukacja na rzecz różnorodności
edukacja o prawach człowieka
edukacja obywatelska
ewaluacja
mediacja / zarządzanie konfliktami
moderacja / facylitacja
motywacja / partycypacja młodzieży
soft skills (kompetencje miękkie)
spotkanie online
STE(A)M
zarządzanie zmianą
zarządzanie projektami

Marta Gawinek-Dagargulia

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą
Trener/-ka pracy z dziećmi

Pośrednik językowy:


Pracodawca: horizontal school


Miejscowość : Warszawa


E-mail : martagawinek@gmail.com


CV_MartaGawinekDagar...

Znajomość językówpolski
niemiecki
angielski
ukraiński
rosyjski


Projekty i spotkania


16-06-2022 do 19-06-2022 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Tangible prototyping, Elisabeth Ritter elisabeth.ritter@pnwm.org


16-11-2019 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Centrum Nauki Kopernik
WY-miana! Wymiana międzyklubowa i międzynarodowa - po co, jak i z kim? , Elisabeth Ritter elisabeth.ritter@pnwm.org


|
,


22-11-2021 do 24-11-2021 | PNWM, Insha Osvita
TriYou, Dominik Mosiczuk Dominik.Mosiczuk@pnwm.org


08-12-2020 do 10-12-2020 | PNWM, Insha Osvita
TriYou, Alona Karavai karavai@insha-osvita.orgKilka słów o mnie


Od 15 lat projektuję i prowadzę szkolenia i nigdy mi się to nie znudziło! Zaczęłam na ostatnim roku studiów projektując i prowadząc programy edukacyjne dla młodych z krajów Europy, Azji i Kaukazu. Tworzyłam koncepcje długofalowych programów edukacji obywatelskiej w Polsce, Ukrainie i Białorusi, szkolenia dla mentorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pracuję z nauczycielami, pomagając im korzystać z innowacyjnych podejść i narzędzi w edukacji (Centrum Kopernika, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Bundeszentrale für politische Bildung). Promuję uczenie się przez całe życie i kształtowanie w sobie pozycji świadomego zdobywania kompetencji, które są kluczowe w różnych sferach naszego życia. Razem z ekspertami i ekspertkami z sześciu krajów stworzyłam materiały on-line oraz serię podręczników dla trenerów, facylitatorów i nauczycieli, z których korzystają setki osób. Na tej solidnej podstawie prowadzę szkolenia dla trenerów na temat komunikacji zwłaszcza międzykulturowej, zarządzania różnorodnością w organizacji, rozwoju strategicznego oraz edukacji obywatelskiej. To wszystko w oparciu o metody edukacji pozaformalnej, angażującej różne zmysły, nastawionej na praktykę. Pracowałam w Polsce, Gruzji, Niemczech, Belgii, Rosji, Białorusi i Ukrainie tworząc szkolenia, które wzmacniają wspólnoty i wspierają osoby zmieniające świat na lepsze. Sama jestem zakorzeniona w aktywnej postawie obywatelskiej, ale moją pracę wspierają doświadczenia współpracy z biznesem (m.in. Sieć Przedsiębiorczych Kobiet), dużymi instytucjami państwowymi (Ministerstwo Edukacji, Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie, Uniwersytet Warszawski, Institut für Auslandsbeziehungen) , ale także fantastycznymi ruchami oddolnymi (inicjatywy sąsiedzkie). Uwielbiam to uczucie, kiedy przyjmuję zadanie, gdzie czuję się jednocześnie pewna siebie i swoich kompetencji, a jednocześnie gdzie mogę zaszaleć i odważnie zaplanować coś trudnego, co będzie wyzwaniem i motorem działań moich i uczestników i uczestniczek. Dobre relacje budowane na empatii i wzajemnym zrozumieniu z organizatorami i uczestnikami dają mi siłę i radość. Najchętniej pracuję w zespołach wielokulturowych, gdzie mogę odczuć różne perspektywy i podejścia i wykorzystać moją pasję uczenia się jezyków – prowadzę wydarzenia po polsku, niemiecku, angielsku, rosyjsku i gruzińsku i uczę się hiszpańskiego. Empatia, ciekawość ludzi i pasja do uczenia się sprawiają, że w mojej pracy często osiągam stan „FLOW” – poczucie bycia całkowicie pochłoniętą projektowaniem i prowadzeniem szkoleń, reagowaniem na potrzeby grupy i wymyślaniem formatów, które będą niezapomnianą przygodą.


Powrót