Profil użytkownika Mateusz Wojcieszak

Zarejestruj Zaloguj
Mateusz Wojcieszak


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


budowanie zespołu/team building
dynamika grup
edukacja demokratyczna / betzavta
edukacja dla pokoju
empowerment
edukacja na rzecz różnorodności
edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
edukacja o prawach człowieka
edukacja obywatelska
ewaluacja
finansowanie / pozyskiwanie środków (zewnętrznych)
komunikacja i język
media cyfrowe / media społecznościowe
mediacja / zarządzanie konfliktami
moderacja / facylitacja
motywacja / partycypacja młodzieży
polityka młodzieżowa
rzecznictwo/lobbing
soft skills (kompetencje miękkie)
spotkanie online
zarządzanie projektami

Mateusz Wojcieszak

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą

Pośrednik językowy:


Pracodawca: Fundacja Pole Dialogu


Miejscowość : Warszawa


E-mail : mateusz.j.wojcieszak@gmail.com


Znajomość językówpolski
angielski


Projekty i spotkania


14-11-2022 do 16-11-2022 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW)
Konferencja Ratusz meets Rathaus, Maria Albers Maria.Albers@pnwm.org


16-09-2022 do 18-09-2022 | Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM/DPJW)
Parlament der Parlamente / Rada Rad, Maria Albers Maria.Albers@pnwm.orgKilka słów o mnie


Absolwent prawa w ramach międzyobszarowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Polu Dialogu od jesieni 2017 roku. Najpierw koordynował projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu i pracuje merytorycznie przy innych fundacyjnych przedsięwzięciach. Interesuje go praktyczne wykorzystanie narzędzi partycypacji w miastach, szczególnie idei budżetu obywatelskiego. Członek Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Dzieli energię i czas pomiędzy Warszawą a rodzinnym Radomiem, gdzie do niedawna pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. młodzieży. W wolnym czasie chorobliwie odwiedza warszawskie teatry. Związany zawodowo również z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował projekty Młodzi głosują, Młody Obywatel oraz Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego.


Powrót