Profil użytkownika Katharina Nordhaus

Zarejestruj Zaloguj
Katharina Nordhaus


Wyszkolona/y przez:Specjalizacje


pośrednictwo językowe/tłumaczenie
animacja językowa
budowanie zespołu/team building
edukacja kulturalna
edukacja międzykulturowa
edukacja zawodowa
komunikacja i język
moderacja / facylitacja
spotkanie online
zarządzanie projektami

Katharina Nordhaus

Trener/-ka:

Trener/-ka pracy z dorosłymi
Trener/-ka pracy z młodzieżą

Pośrednik językowy:

niemiecki <> rosyjski


Miejscowość : Halle


Kontakt

Znajomość językówniemiecki
angielski
rosyjski


Projekty i spotkaniaKilka słów o mnie


Od 2012 roku jestem zaangażowana w niemiecko-rosyjskie spotkania młodzieży, przede wszystkim w ramach stowarzyszenia „Freunde Baschkortostans e.V.”. Od 2017 roku pracuję jako trener kompetencji i komunikacji międzykulturowej. Zajmuję się warsztatami na temat świadomości międzykulturowej, warsztatami metodycznymi, zaawansowanymi szkoleniami z zakresu animacji językowej oraz wsparciem metodycznym spotkań młodzieży. Dzięki pobytom za granicą w Rosji, Wielkiej Brytanii, Bahrajnie i Uzbekistanie, w trakcie studiów licencjackich i magisterskich, mogę wnieść do swojej pracy wiele osobistych doświadczeń. Jedną z moich mocnych stron jest umożliwienie ludziom zmiany ich perspektywy, a tym samym zwiększenie ich bogactwa doświadczeń. W tej chwili moje horyzonty poszerzają się dzięki pracy z uczniami z Saksonii-Anhalt w konkursie polegającym na rozwijaniu własnych pomysłów biznesowych oraz umiejętości przedsiębiorczego myślenia i działania. Wyzwania związane z pandemią koronawirusa postrzegam jako szansę do stworzenia bliskości ponad granicami państw i pomimo dystansu społecznego, a wszystko to za pomocą narzędzi i metod internetowych.


Powrót