Wymiana młodzieży – zawsze na czasie!

Wymiana młodzieży – zawsze na czasie!

Do końca 2023 roku organizatorzy i organizatorki projektów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony PNWM: Dodatek pozwala zamortyzować ewentualne dodatkowe koszty.

Zgodnie z Wytycznymi wspierania kompletny wniosek należy złożyć do PNWM lub do właściwej jednostki centralnej najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Prosimy składać wnioski do PNWM także w terminie krótszym niż trzy miesiące. Postaramy się je opracować, jednak ewent. dofinansowanie będzie zależało od bieżącej sytuacji budżetowej.

 

 

Rozwiń wszystko

Spotkanie polsko-niemieckiego zespołu projektowego 

Z powodu pandemii wiele polsko-niemieckich partnerstw nie organizowało w ciągu ostatnich dwóch lat żadnej wymiany młodzieży. Jeśli są Państwo obecnie na etapie planowania działań, aby ponownie rozpocząć współpracę, zachęcamy do skorzystania z dotacji na ten cel.

  • PNWM dofinansowuje maks. 2-dniowe spotkania przygotowawcze i podsumowujące zespołu projektowego w celu przygotowania konkretnego projektu wymiany i jego ewaluacji. Wniosek o dotację takiego spotkania jest częścią składową wniosku o dofinansowanie spotkania młodzieży.
  • Niektóre z polsko-niemieckich partnerstw trzeba jednak najpierw odbudować. Aby ułatwić współpracę po pandemii, umożliwić włączenie nowych osób do zespołu projektowego i zapewnić długofalowe planowanie projektów wymiany, PNWM może dofinansować maks. jedno spotkanie zespołu projektowego rocznie jako program specjalistyczny. Projekty takie powinny posiadać odpowiedni program spotkania roboczego i mogą trwać od 1 do 4 dni. Na spotkanie takie należy złożyć odrębny wniosek na typ projektu “program specjalistyczny”.
Wspieranie spotkań online, scenariuszy i seminaria PNWM online

Informacje o wspieraniu spotkań online i hybrydowych, bezpłatnych seminaria PNWM online jak i scenariuszy krok po kroku, checklisty i praktyczne wskazówki do projektów zrealizowanych online znajdą Państwo na stronie „Projekty online i hybrydowe: wsparcie i oferta”.

Podróże sieciujące do Niemiec – „Po sąsiedzku”

Chcą Państwo zorganizować polsko-niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży lub praktykę zawodową, ale brakuje Państwu kontaktów po drugiej stronie Odry? W ramach programu „Po sąsiedzku” PNWM dofinansowuje podróże sieciujące do Niemiec, których celem jest znalezienie partnera do długofalowej współpracy.