Dodatkowe dofinansowanie dla projektów do końca grudnia 2023

Rozwiń wszystko

Dodatkowe dofinansowanie dla projektów do końca grudnia 2023

Do końca 2023 roku organizatorzy i organizatorki projektów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony PNWM: „Dodatek” pozwala zamortyzować ewentualne dodatkowe koszty.

Zgodnie z Wytycznymi wspierania kompletny wniosek należy złożyć do PNWM lub do właściwej jednostki centralnej najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Prosimy składać wnioski do PNWM także w terminie krótszym niż trzy miesiące. Postaramy się je opracować, jednak ewent. dofinansowanie będzie zależało od bieżącej sytuacji budżetowej.

„Dodatek” dotyczy wszystkich tych projektów, które odbywają się stacjonarnie: spotkań młodzieży, seminariów przygotowawczych i podsumowujących, projektów hybrydowych, programów specjalistycznych, praktyk, hospitacji i wymiany indywidualnej #2amongmillions.

Jeśli projekt zostanie ostatecznie odwołany z powodu pandemii, a wnioskodawca poniósł koszty związane z odwołaniem np. za zakwaterowanie lub podróż, dotacja PNWM może zostać wypłacone do wysokości poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje o „Zasadach dofinansowania kosztów odwołanych projektów”

Wysokość „dodatku”

Dodatek do dofinansowania do kosztów programu

Wysokość dodatku uzależniona jest od rodzaju programu i zakwaterowania (na osobę i dzień programu)

  • program z zakwaterowaniem w rodzinach: 15 złotych / 5 euro
  • program z zakwaterowaniem poza rodzinami: 30 złotych / 10 euro
  • program placówki kształceniowej: 45 złotych / 15 euro

Dodatek do dofinansowania do kosztów podróży

Stawka dofinansowania do kosztów podróży (za km, odległość obliczona w jedną stronę) zostaje powiększona o 0,12 złotych / 0,03 euro.

Sposób wnioskowania o „dodatek”

We wniosku online przez portal OASE dodatek zostanie naliczony automatycznie. Jeśli przewidywane koszty są niższe, wnioskodawca ma możliwość odręcznej redukcji stawek.

W przypadku już złożonych wniosków istnieje możliwość aktualizacji wnioskowanej kwoty dotacji.  W tym celu wnioskodawca powinien przesłać mailem do biura PNWM lub odpowiedniej jednostki centralnej aktualny plan kosztów i finansowania uwzględniający „dodatek”.