Wymiana szkolna

Rozwiń wszystko

Wymiana dla wszystkich

„Klasyczna” wymiana z zakwaterowaniem w rodzinach, wspólne lekcje i program towarzyszący? A może spotkanie w miejscu trzecim lub praktyki zawodowe? PNWM oraz międzynarodowe domy spotkań merytorycznie i finansowo wspierają szkoły w realizacji różnorodnych projektów wymian.

Projekty mogą dotyczyć wszelkich przedmiotów i tematów, odzwierciedlając profil szkoły, zainteresowania uczniów czy specyfikę regionu – od zmian klimatycznych poprzez historię, po orientację zawodową. Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych i międzykulturowych. To projekt edukacyjny, który umożliwia wszechstronny rozwój młodzieży. Korzyści z z polsko-niemieckich partnerstw szkolnych czerpie także kadra pedagogiczna i szeroko rozumiana społeczność szkolna.  

Co wspiera PNWM

PNWM wspiera projekty wszystkich typów szkół. Służymy pomocą i doradztwem od A do Z: przy planowaniu, wnioskowaniu, realizacji i rozliczaniu. Szczegółowe informacje dotyczące wspierania poszczególnych rodzajów projektów znajdą Państwo w zakładce „Dotacje”.

Wnioski, rozliczenia i wszelkie dokumenty należy składać do PNWM wyłącznie online, poprzez portal OASE. Krótki film instruktażowy podpowiada, jak to zrobić. 

W prawej kolumnie mogą Państwo pobrać krótką prezentację, która w przystępny sposób opisuje, co i jak wspiera PNWM.

Praktyka wymiany: seminaria, warsztaty, sieciowanie

Laboratorium Wymiany to coroczny kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry. Kongres daje możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, a także poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych.
www.pnwm.org/laboratorium

PNWM ma ponadto bogatą, bezpłatną ofertę online: szkolenia, spotkania informacyjne, konsultacje, a także metody, narzędzia i gotowe scenariusze do wykorzystania w wymianie. Z ofertą można się zapoznać na stronie www.pnwmonline.org.

Przegląd szkoleń planowanych w bieżącym roku znajduje się w kalendarzu wydarzeń 2023.

Poszukiwanie szkoły partnerskiej

PNWM pomaga w znalezieniu niemieckiej szkoły partnerskiej. 

Korzystając z giełdy partnerów szkoły mogą wyszukać odpowiednią instytucję lub same zamieścić ogłoszenie: www.pnwm.org/gielda 

PNWM i organizacje partnerskie regularnie organizują seminaria kontaktowe dla nauczycielek oraz nauczycieli z Polski i Niemiec, aby umożliwić im nawiązanie długotrwałych partnerstw projektowych. Prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo otrzymać zaproszenie na kolejne seminarium: szkola@pnwm.org 

W ramach konsultacji online omawiamy sprawdzone pomysły „Jak znaleźć partnera do projektu?”. Zgłoszenia na takie i podobne konsultacje oraz szkolenia przyjmujemy poprzez stronę: www.pnwmonline.org 

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Głównym celem inicjatywy jest promocja międzynarodowych wymian szkolnych jako jednej z form zdobywania przez uczniów wiedzy i umiejętności, a w ślad z tym – dążenie do tego, aby wymiana stała się powszechnym doświadczeniem edukacyjnym polskiej młodzieży. PNWM koordynuje tę inicjatywę we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, kuratoriami oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego (jako organami prowadzącymi szkół), a także innymi kluczowymi podmiotami i ekspertami środowiska oświaty. Szczegóły: www.pnwm.org/inicjatywa.

Współpraca PNWM z jednostkami centralnymi oraz międzynarodowymi domami spotkań

PNWM współpracuje z wieloma międzynarodowymi domami spotkań oraz z tzw. jednostkami centralnymi, które także wspierają wymianę młodzieży, m.in. organizując szkolenia i spotkania informacyjne.

Jednostki centralne to instytucje i organizacje, które w imieniu PNWM rozpatrują wnioski podległych jej podmiotów. W Polsce, w wymianie szkolnej, jednostkami centralnymi są: cztery euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, a także niektóre domy spotkań.

Zaświadczenia dla nauczycieli i uczniów oraz podziękowania dla rodziców

Za każdą wymianą stoją zaangażowani nauczyciele, uczniowie oraz ich rodziny. Korzyści z wymiany międzynarodowej czerpią wszyscy.  Podziękowania i zaświadczenia mogą być ukoronowaniem każdej wymiany i stanowić cenną pamiątkę udziału w projektach.  

Wzory zaświadczeń udostępniamy w zakładce Pliki do pobrania, pkt. 16.