Laboratorium Wymiany

Rozwiń wszystko

Doroczny kongres poświęcony polsko-niemieckiej wymianie szkolnej

Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry.  Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.

W kolejnych zakładkach prezentujemy materiały metodyczne prezentowane w trakcie poszczególnych edycji Laboratorium. Zachęcamy do ich wykorzystywania w ramach spotkań młodzieży.

Laboratorium Wymiany 2020
Laboratorium Wymiany 2019
Laboratorium Wymiany 2018
Laboratorium Wymiany 2017
Laboratorium Wymiany 2016