Laboratorium Wymiany

Komunikat w sprawie Laboratorium Wymiany 2022

Drogie Nauczycielki i Nauczyciele,

podjęliśmy decyzję o odwołaniu zaplanowanego na kwiecień Laboratorium Wymiany.

Po dwóch latach pandemii cieszyliśmy się na spotkanie z Państwem w Lublinie – mieście wyjątkowo zaangażowanym we współpracę polsko-niemiecko-ukraińską. Jednak trwająca inwazja Rosji na Ukrainę skłania nas do wstrzymania przygotowań do kongresu.

Gdy tylko to będzie możliwe, ponownie zaprosimy Państwa do udziału w Laboratorium Wymiany w Lublinie, by w gronie nauczycielek i i nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy móc rozmawiać o współpracy i planować nowe projekty międzynarodowej wymiany uczniów.

Wyrażając swoją solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, przygotowujemy specjalny program wsparcia naszych partnerów z Ukrainy, który wkrótce ogłosimy. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tą ofertą i włączenie się we wspólne działania.


Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry.  Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.

Prezentowane poniżej wybrane filmy i zdjęcia dają wgląd w przebieg Laboratorium Wymiany w minionych latach. Zachęcamy do obejrzenia!