Giełda partnerów - Ogłoszenie

Śladami ewakuacji morskiej więźniów KL Stutthof w 1945rRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Jako Stowarzyszenie „EUREKA”zamierzamy zrealizować projekt, którego celem będzie uczczenie ewakuacji więźniów KL Stutthof drogą morską. W ramach projektu przewidujemy rejs śladami ofiar, z Mikoszewa na Rugię, i wyspę Moen w roku przyszłym. W bieżącym roku chcemy wspólnie z młodzieżą niemiecką przygotować program obchodów, w tym debatę nt. ” Czy doświadczenia faszyzmu ustrzec mogą kolejne pokolenia przed podobnym zagrożeniem „.

Do udziału w projekcie chcielibyśmy zaprosić młodzież niemiecką, według założeń w wieku od 17 lat , Cieszylibyśmy się, gdyby w projekcie mogła wziąć udział młodzież z wyspy Rugii, z Lauterbach, Bergen, Putbus, Stralsund, tj miejsc związanych z ewaluacją. Równie chętnie zaproponujemy udział w projekcie młodzieży z innych miejsowości niemieckich, gotowej by zaangażować się we wspólne działania. W ramach projektu w bieżącym roku planujemy współpracę zdalną, natomiast w roku przyszłym, zamierzamy zaprosić grupę niemiecką do Polski. W 77 rocznicę ewakuacji więżniów KL Stutthof zorganizować zamierzamy wspólny rejs z Mikoszewa, przez Hel na Rugię z międzynarodową załogą młodzieży.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc w organizacji naszego przdsięwzięcia, by w ten sposób zapoczatkować tradycję międzynarodowych rejsów organizowanych w kolejne rocznice ewakuacji.

W działania Stowarzyszenia zaangazowana jest pani Elzbieta Grot, autorka książki „Ewakuacja drogą morską więźniów KL Stutthof przez Rugię do Danii 1945r”, wcześniej kustosz Muzeum w Stutthofie. Stowarzyszenie EUREKA realizowało wiele projektów na rzecz młodzieży, wymian międzynarodowych, projekty żeglarskie połączone z poznawaniem dziedzictwa historycznego Kaszub, Żuław. Stale wspólpracujemy z ośrodkiem wychowawczym dla młodzieży w Malborku.

Mój status prawny:

organizacja pozarządowa

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

pomorskie

Data publikacji:

17.02.2021

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
Reda
84-240 Gdańska

Osoba kontaktowa: Romana Aziewicz
Tel.: 48/534333816
E-mail: eureka.org@poczta.fm
Strona www: eureka-pomorze.pl